Godziny pracy Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ełku w roku szkolnym 2022/2023 

poniedziałek   8.00 – 14.00 
wtorek           12.00 – 17.00       
środa               9.00 – 15.00
czwartek  –      nieczynne
piątek – dzień wewnętrzny

Uwaga!
W dniach 5 – 16 września 2022r. z powodu urlopu pracownika biblioteka będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor PCPP-P w Ełku informuje, że w okresie wakacyjnym tj. od 27.06.2022 r. do 26.08.2022 r. Sekretariat czynny jest w godzinach 700 – 1500.

Dyrektor PCPP-P w Ełku informuje, że za zgodą Starosty Ełckiego dnia 17.06.2022 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczne w Ełku będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor PCPP-P w Ełku informuje, że za zgodą Starosty Ełckiego dnia 02.05.2022 r. (poniedziałek) Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczne w Ełku będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przewodniczący Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Ełku zwraca się z prośbą do Rodziców / Opiekunów Prawnych dzieci, którym wydane zostało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a jego ważność kończy się w roku szkolnym 2021/2022 o składanie od 01 lutego 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. Wniosków o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, celem wydania w/w dokumentu na kolejny etap edukacyjny. Wiąże się to z koniecznością wydania orzeczeń przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023. Nie złożenie Wniosku w w/w okresie może skutkować opóźnieniami.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem tel. 87 610 27 47,  87 610 27 57.

Przewodniczący Zespołu Orzekającego
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku
Bogumiła Gos

Ełk, dnia 20.01.2022 r.

Dyrektor PCPP-P w Ełku informuje, że za zgodą Starosty Ełckiego dnia 07.01.2022 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogiczne w Ełku będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor PCPP-P w Ełku informuje, że za zgodą Starosty Ełckiego dnia 24.12.2021r. (Wigilia) oraz dnia 31.12.2021r. (Sylwester) Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogiczne  w Ełku będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

Dyrektor PCPP-P w Ełku informuje, że za zgodą Starosty Ełckiego dnia 12.11.2021 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczne w Ełku będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor PCPP-P w Ełku informuje, że w okresie wakacyjnym tj. od 28.06.2021 r. do 27.08.2021 r. obsługa klientów odbywa się w godzinach 8:00 – 15:00.

Dyrektor PCPP-P w Ełku informuje, że za zgodą Starosty Ełckiego dnia 04.06.2021 r. (piątek po Bożym Ciele), Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczne w Ełku będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ełku w dniach 17 maja 2021r. – 31 sierpnia 2021r. z powodu skontrum będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przewodniczący Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku zwraca się z prośbą do Rodziców / Opiekunów Prawnych dzieci, którym wydane zostało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a jego ważność kończy się w roku szkolnym 2020/2021 o składanie od 01 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. Wniosków o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, celem wydania w/w dokumentu na kolejny etap edukacyjny.

Wiąże się to z koniecznością wydania orzeczeń przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022. Nie złożenie Wniosku w w/w okresie może skutkować opóźnieniami.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem tel. 87 610 27 47, 87 610 27 57.

 Przewodniczący Zespołu Orzekającego
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku
Bogumiła Gos

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo oraz reżim sanitarny Dyrektor PCPP-P w Ełku informuje, że termin zapisów na spotkanie z Rodzicami „Jak na nowo wdrożyć dziecko do samodzielności” upływa dnia 27.01.2021 r. o godzinie 1700.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku informuje, że nadal od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-14:00 uruchomiony pozostaje dyżur telefoniczny psychologa dla Rodziców/Uczniów/Nauczycieli.

Każdy, kto potrzebuje wsparcia w trudnej dla siebie sytuacji, może skontaktować się z naszym specjalistą.

Udzielimy wsparcia, wskazówek jak opanować lęk, radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać z dziećmi, pomóc im zagospodarować dużą ilość wolnego czasu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu
87 610 27 47.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku informuje, że w okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku
w godzinach 12:00 – 14:00 uruchomiony zostaje dyżur telefoniczny psychologa dla Rodziców/uczniów/nauczycieli.

Każdy, kto potrzebuje wsparcia w trudnej dla siebie sytuacji, może skontaktować się z naszym specjalistą.

Udzielimy wsparcia, wskazówek jak opanować lęk, radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać z dziećmi, pomóc im  zagospodarować dużą ilość wolnego czasu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu
87 610 27 47.

Spotkania Dyrektora PCPP-P w Ełku z interesantami odbywają się dwa razy w miesiącu (środa) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
z sekretariatem terminu i godziny spotkania.

W celu ułatwienia kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Psycholgiczno – Pedagogicznej w Ełku został uruchomiony dodatkowy numer telefonu:  (87) 610 27 57 

Prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (87) 610 27 47 lub (87) 610 27 57

Do Państwa dyspozycji przy głównych drzwiach wejściowych do PCPP-P w Ełku zamontowaliśmy skrzynkę, do której można składać wnioski na diagnozy i porady (do pobrania na stronie www) Pobierz tutaj

Starosta Ełcki we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku informuje, że od dnia 18.03.2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 1200-1400 uruchomiony zostaje dyżur telefoniczny psychologa dla Rodziców/uczniów/nauczycieli przeżywających trudną sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa.

Każdy kto potrzebuje wsparcia w tak trudnej dla nas sytuacji może skontaktować się z naszym specjalistą.

Udzielimy wsparcia, wskazówek jak opanować lęk, radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać z dziećmi, pomóc im zagospodarować dużą ilość wolnego czasu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu

87 610 27 47.

Przewodniczący Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Ełku zwraca się z prośbą do Rodziców / Opiekunów Prawnych dzieci, którym wydane zostało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a jego ważność kończy się w roku szkolnym 2019/2020
o składanie od 03 lutego 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. Wniosków o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, celem wydania w/w dokumentu na kolejny etap edukacyjny.

Wiąże się to z koniecznością wydania orzeczeń przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021. Nie złożenie Wniosku w wyżej wymienionym okresie może skutkować opóźnieniami.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem tel. 87 610 27 47.

Przewodniczący Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ełku

Bogumiła Gos

Rodzice dzieci/uczniów składający Wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku w sprawie badania psychologicznego, niezbędnego do uzupełnienia dokumentacji do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności proszeni są o wcześniejsze składanie wniosku przynajmniej na 6 miesięcy przed upływem ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Wcześniejsze złożenie Wniosku związane jest z terminem oczekiwania na diagnozę w Poradni.

Dyrektor PCPP-P w Ełku
Bogumiła Gos