(87) 610 27 57 - dodatkowy numer telefonu

W celu ułatwienia kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Psycholgiczno – Pedagogicznej w Ełku został uruchomiony dodatkowy numer telefonu. 

(87) 610 27 57 

Prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (87) 610 27 47 lub (87) 610 27 57

Ełk, 03.04.2020 r. 

OGŁOSZENIE !!!

 Dyrektor PCPP-P w Ełku informuje, że za zgodą Starosty Ełckiego w dniach 09.04 -10.04. 2020 r.
(Wielki Czwartek i Wielki Piątek)
Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej w Ełku
będzie nieczynne. 
Za utrudnienia przepraszamy. 

Pod numerem telefonu 502 883 165 w godzinach 12:00 -14:00 będzie dyżurował psycholog.

Dyrektor PCPP-P w Ełku
Bogumiła Gos

OGŁOSZENIE !!! 

Do Państwa dyspozycji przy głównych drzwiach wejściowych do PCPP-P w Ełku zamontowaliśmy skrzynkę, do której można składać wnioski na diagnozy i porady
(do pobrania na stronie www)

OGŁOSZENIE !!!

Starosta Ełcki we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku informuje, że od dnia 18.03.2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 1200-1400 uruchomiony zostaje dyżur telefoniczny psychologa dla Rodziców/uczniów/nauczycieli przeżywających trudną sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa.

Każdy kto potrzebuje wsparcia w tak trudnej dla nas sytuacji może skontaktować się z naszym specjalistą.

Udzielimy wsparcia, wskazówek jak opanować lęk, radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać z dziećmi, pomóc im zagospodarować dużą ilość wolnego czasu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu

87 610 27 47.

Ełk, dnia 16. 03. 2020 r.

DECYZJA NR 01/2020

         Na podstawie art. 68.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz §18 pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408, z 2011 r. Nr 161, poz. 968 oraz z 2018 r. poz. 2140),

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku w porozumieniu z organem prowadzącym tj. Powiatem Ełckim zawiesza zajęcia w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku w dniach 17.03.2020 r. – 25.03.2020r.

Pracownicy będą udzielać porad online oraz telefonicznie wg. harmonogramu

Uwaga!

Przewodniczący Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Ełku zwraca się z prośbą do Rodziców / Opiekunów Prawnych dzieci, którym wydane zostało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a jego ważność kończy się w roku szkolnym 2019/2020 o składanie od 03 lutego 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. Wniosków o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, celem wydania w/w dokumentu na kolejny etap edukacyjny.

Wiąże się to z koniecznością wydania orzeczeń przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021. Nie złożenie Wniosku
w wyżej wymienionym okresie może skutkować opóźnieniami.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem tel. 87 610 27 47.

Przewodniczący Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ełku

Bogumiła Gos

Uwaga!

Rodzice dzieci/uczniów składający Wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku w sprawie badania psychologicznego, niezbędnego do uzupełnienia dokumentacji do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności proszeni są o wcześniejsze składanie wniosku przynajmniej na 6 miesięcy przed upływem ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Wcześniejsze złożenie Wniosku związane jest z terminem oczekiwania na diagnozę w Poradni.

Dyrektor PCPP-P w Ełku Bogumiła Gos