Oferta 2020/2021

NAZWA SZKOLENIA/WARSZTATU

TERMIN

ODBIORCY

Moje dziecko dojrzewa. Ja uczę się dojrzewać razem z nim

I semestr

Rodzice uczniów szkół podstawowych

Wsparcie rodzica w kompetencjach z zakresu edukacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Marzec 2021 r.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Wpływ Integracji Sensorycznej na funkcjonowanie dzieci z zespołem Downa 

II semestr

Rodzice

Wpływ zaburzeń Integracji Sensorycznej na specyficzne trudności szkolne

II semestr

Rodzice

Proste i skuteczne sposoby na wspieranie rozwoju mowy dziecka

II semestr

Rodzice dzieci żłobkowych, przedszkolnych

Tydzień bezpłatnych Diagnoz Neurologopedycznych w ramach Europejskiego Dnia Logopedy

II semestr

Rodzice dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym

NAZWA ZAJĘĆ

CZAS REALIZACJI

ODBIORCY

ILOŚĆ SPOTKAŃ

Grupa wsparcia dla Rodziców dzieci z WWRD

I i II semestr

Rodzice

7

„Szkoła dla Rodziców- rodzeństwo bez rywalizacji”

I semestr

Rodzice

10

„Dom na zboczu wulkanu – Szkoła dla Rodziców nastolatków”

II semestr

Rodzice

10

„Szkoła dla Rodziców”

I semestr

Rodzice

7

Funkcjonowanie dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / ZA w domu i w szkole (cykliczne konsultacje z rodzicami dzieci uczęszczającymi na TUS w PCPP-P)

I i II semestr

Rodzice

4

Grupa wsparcia dla Rodziców dzieci zagrożonych lub chorujących na depresję

I i II semestr

Rodzice

4 – 6 

Całoroczny event „W trosce o dobro dziecka – profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”

DNI ŚWIADOMOŚCI DEPRESJI

NAZWA ZAJĘĆ

CZAS REALIZACJI

ODBIORCY

Grupa wsparcia dla Rodziców dzieci zagrożonych lub chorujących na depresję

Od listopada 2020

Rodzice

Dyżur psychologa dla uczniów z depresją, podejrzeniem depresji

Listopad 2020

Rodzice, Uczniowie

Jak dbać o zdrowie psychiczne dziecka – edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego (warsztat)

Listopad 2020

Rodzice

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO PSYCHICZNIE

Dyżur psychologa dla uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu zdrowia psychicznego

Kwiecień 2021

Rodzice, Uczniowie

NAZWA ZAJĘĆ

CZAS REALIZACJI

ODBIORCY

Diagnozowanie przy udziale zespołu specjalistów, tj.: psychologa, pedagoga, neurologopedy, logopedy, doradcy zawodowego, terapeuty SI, fizjoterapeuty (wg zapotrzebowania) celem określenia poziomu funkcjonowania dziecka / ucznia ze wskazaniem najmocniejszych sfer rozwoju oraz obszarów wymagających dalszego usprawniania.

Rok szkolny

Rodzice/Nauczyciele