Oferta

NAZWA SZKOLENIA/WARSZTATU

TERMIN

ODBIORCY

Potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. Kary i nagrody w procesie wychowawczym” I semestr Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym
Kocham i reaguję – wsparcie dzieci i młodzieży z depresją. Warsztat dla rodziców – edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego I semestr Rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych
„Uczeń z depresją w szkole” – warsztat dla rodziców – edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego I semestr Rodzice
Jak dbać o zdrowie psychiczne dziecka -edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego I semestr (listopad) Rodzice
„Każde dziecko jest inne – jak rozpoznać osobowość mojego dziecka” – edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego

I semestr (wrzesień/październik)

Rodzice klas I-III
„Trenuj przed EKSTRAklasą” Jak rozwijać umiejętności szkolne dziecka zanim pójdzie do szkoły?” I semestr Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym
Jak rozmawiać z dzieckiem o szkole? I semestr Rodzice
Kocham i reaguję – wsparcie dzieci i młodzieży z depresją. Warsztat dla rodziców – edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego I semestr Rodzice
Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy – jak mogę mu pomóc?

I/II semestr

Rodzice dziecka z opóźnionym rozwojem mowy
Spotkanie informacyjno- szkoleniowe I semestr (wrzesień) Rodzice dzieci uczących się języka niemieckiego
Wpływ zaburzeń Integracji Sensorycznej na rozwój emocjonalno-poznawczy i trudności w uczeniu się – udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych II semestr Rodzice
Uczucia i emocje – jak pomóc sobie i dziecku? – działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego II semestr Rodzice zainteresowani
Dopalacze i leki bez recepty – jak rozpoznać zagrożenie (działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałaniu pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych) II semestr Rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych
,,Urządzenia elektroniczne a rozwój komunikacji werbalnej’’– warsztat dla Rodziców – edukacja dotycząca konsekwencji korzystania z cyfryzacji I/II semestr Rodzice zainteresowani

NAZWA ZAJĘĆ

CZAS REALIZACJI

(I/II SEMESTR)

ODBIORCY (RODZICE)

„Szkoła dla rodziców” I semestr Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III szkoły podstawowej
„Grupa wsparcia dla Rodziców dzieci ze spektrum Autyzmu” – edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego I semestr Chętni rodzice
„Rodzice zawsze w akcji” – działania z ochrony zdrowia psychicznego I semestr Szkoła podstawowa klasy I-VI
„Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci. Metoda C. Sutton – działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych innych problemów dzieci i młodzieży I semestr Rodzice dzieci w wieku do 10 lat
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci przejawiających zachowania autoagresywne – działania z ochrony zdrowia psychicznego II semestr Rodzice dzieci szkół podstawowych
Grupa Rodziców – Szkoła dla Rodziców – „Rodzeństwo bez rywalizacji” (prowadzeniem z rodzicami i nauczycielami działań z zakresu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, o których mowa w przepisach) I semestr

Rodzice dzieci w wieku szkolnym (przedszkole, SP)

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju? I/II semestr Rodzice dzieci objętych wwr na terenie poradni
Grupa Rodziców- „Nastolatek w kryzysie – Dom na zboczu wulkanu”, V edycja (działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałaniu pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych) II semestr Rodzice nastolatków (dzieci w wieku od 12 do 17 lat)
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z depresją -edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego – działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego Cały rok Rodzice dzieci z depresją
Multisensoryka dla Smyka – prowadzenie z rodzicami działań z zakresu stymulacji wielozmysłowej I/II semestr Rodzice