Oferta

 

NAZWA SZKOLENIA/WARSZTATU

 

TERMIN

 

ODBIORCY

Uczeń w otchłani smutku – wsparcie ucznia z depresją. Warsztat dla nauczycieli – edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego – prowadzenie z nauczycielami działań z zakresu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży I semestr Wychowawcy, pedagodzy
„Uczeń z depresją w szkole” – warsztat dla nauczycieli – edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego I semestr Nauczyciele różnych szkół
Zrozumieć samobójcę – edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego II semestr (marzec) Nauczyciel szkół
„Samookaleczenia i zachowania autodestruktywne u dzieci i młodzieży” – poszerzenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w celu zapobiegania i przezwyciężania ujawnionych u uczniów trudności wychowawczych – edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego I semestr (październik-listopad) Nauczyciele szkół podstawowych
Mam prawo do stawiania granic – połączenie roli nauczyciela z ochroną samego siebie – działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego I semestr Nauczyciele wszystkich typów szkół
Zakłócenia wczesnego rozwoju psychomotorycznego dziecka a ryzyko występowania specyficznych i innych trudności w uczeniu się” (udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych) I semestr Nauczyciele stażyści, kontraktowi
Relacje rodzic dziecka niepełnosprawnego-nauczyciel II semestr Nauczyciel szkół podstawowych
Rola wychowawcy w rozwoju społeczno-emocjonalnym uczniów I semestr Wychowawcy, pedagodzy
Uczeń w otchłani smutku – wsparcie ucznia z depresją. Warsztat dla nauczycieli – edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego I semestr Wychowawcy, pedagodzy
,,Wpływ wad wymowy na osiągnięcia szkolne’’ warsztat dla nauczycieli- edukacja dotycząca ukazania konsekwencji nieprawidłowości w mowie dla umiejętności szkolnych edukacja z zakresu udzielania nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych lub ,,Zabawy wspomagające rozwój mowy’’- propozycje zabaw mających na celu rozwijanie kompetencji językowych –edukacja z zakresu udzielania nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych I semestr (październik)

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Warsztat pt. Praktyczne ćwiczenia logopedyczne wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka przedszkolnego II semestr Nauczyciele przedszkoli
Warsztaty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli/ doradców zawodowych – udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych I semestr Doradcy zawodowi/nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego
Warsztaty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli/ doradców zawodowych I semestr Doradcy zawodowi/nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego
Dni świadomości depresji-edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego I semestr (listopad) Nauczyciel szkól
„Dzieci z zaburzeniami ze spektrum, jak je rozpoznać” II semestr Nauczyciele dzieci przedszkolnych
Zajęcia specjalistyczne, fizjoterapia, (usprawnianie motoryki dużej i małej, poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej, zajęcia korekcyjne) – Prowadzenie z uczniami działań z zakresu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży I/II semestr Nauczyciele dzieci przedszkolnych​

NAZWA ZAJĘĆ

 

CZAS REALIZACJI
(I/II SEMESTR)

 

ODBIORCY
(NAUCZYCIELE/WYCHOWAWCY/PEDAGODZY))

Klub Nauczyciela – działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

I/II semestr

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Superwizja, coaching pracy nauczyciela – działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

I/II semestr

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Grupa Wsparcia dla Pedagogów Szkolnych – działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

I/II semestr

Pedagodzy wszystkich typów szkół

Grupa Wsparcia Nauczycieli Bibliotekarzy

I/II semestr

Bibliotekarze szkół i placówek powiatu ełckiego

Spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych – udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych

I/II semestr

Doradcy zawodowi/nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

I/II semestr

Doradcy zawodowi/nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Spotkania Grupy Wsparcia Nauczycieli Bibliotekarzy

1 raz w miesiącu

Nauczyciele bibliotek szkolnych i placówek oświatowych powiatu ełckiego

Konsultacje dla nauczycieli – wsparcie w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego i pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych I/II semestr

Nauczyciele wszystkich typów szkół