Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Ełku

Dyrektor PCPP-P w Ełku - Bogumiła Gos

- tyflopedagog, surdopedagog, terapeuta Johansena

Wicedyrektor PCPP-P w Ełku - Beata Krakowiak

- psycholog

Anna Anszczak

– psycholog

Marta Czuper

– oligofrenopedagog

Karolina Danowska

– psycholog

Teresa Garlicka

– doradca zawodowy, pedagog

Mirosława Jackiewicz

– pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta NDT – Bobath, terapeuta Integracji Sensorycznej

Anna Gołdowska

– neurologopeda, pedagog

Karolina Holcman

– pedagog, fizjoterapeuta

Patrycja Karpińska

– psycholog

Joanna Kierwiak – Staszek

– psycholog

Zofia Ewa Lenczewska 

– doradca zawodowy, pedagog

Halina Mikulska

– pedagog, bibliotekarz

Danuta Malej – Frąszczak

– oligofrenopedagog, pedagog, terapeuta dzieci z autyzmem, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych

Ewa Osowska

– psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, specjalista terapii i treningu grupowego

Beata Staniszewska

– pedagog, terapeuta pedagogiczny

Anna Śniosek

– pedagog, tutor, trener umiejętności społecznych

Marzanna Wojtulewicz

– logopeda

Anna Wysoczarska

– logopeda, pedagog, terapeuta pedagogiczny

Anna Jadwiga Zdanewicz

– bibliotekarz, germanista

Teresa Zysko

– pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

Pracownicy administracji:

Dorota Anna Bania – sekretarz

Kamila Szleszyńska – referent

Ilona Przyborowska -referent

Pracownicy obsługi:

Bożena Ćwikowska 

Dorota Kolendo

Andrzej Zalewski

Księgowość:

Lilianna Jagłowska