Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

       3 kwietnia 2019 r. w Ełckim Centrum Kultury odbył się I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej „The Voice of Ełk”. Pomysłodawczyniami i organizatorkami

       konkursu były nauczycielki języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku – Panie Joanna Kotarska i Elżbieta Rafałowska.
W konkursie wzięło udział piętnaścioro uczniów ełckich szkół podstawowych. Ich występy oceniało profesjonalne jury w składzie: nauczycielka języka angielskiego – pani Aneta Kuligowska oraz muzycy – p. Marcin Pyciak i p. Wojciech Wrona.

       Jurorzy oceniali interpretację utworu, wykonanie, poprawność muzyczną i językową oraz ogólne wrażenie artystyczne wykonywanego utworu. Wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentowali bardzo wysoki poziom wokalny i językowy. Nic więc dziwnego, że jurorzy stanęli przed bardzo trudnym wyborem. W wyniku długiej narady udało się w końcu wyłonić zwycięzców.

       W kategorii klas 4-6 pierwsze miejsca zajęli:

              1. Magdalena Sulińska ze Szkoły Podstawowej nr 5

              2. Maria Witkowska ze Szkoły Podstawowej nr 5

              3. Sophie Włodkowski ze Szkoły Podstawowej nr 7

       Wśród siódmo- i ósmoklasistów najlepszymi wokalistami okazali się:

              1. Jakub Piotrowski ze Szkoły Podstawowej nr 1

              2. Aleksandra Milko ze Szkoły Podstawowej nr 3

              3. Milena Święcicka ze Szkoły Podstawowej nr 3

       Ponadto jury przyznało wyróżnienia: Julii Jelskiej z ZSS, Pawłowi Żywno ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Martynie Więcko ze Szkoły Podstawowej nr 5.

       Sponsorem konkursu było wydawnictwo Oxford University Press, a partnerem w realizacji konkursu – Ełckie Centrum Kultury. Konkurs swoją obecnością uświetniła Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Ełk – Pani Małgorzata Pikus.

       Organizatorki zapowiedziały kontynuację konkursu w kolejnych latach, tak aby stworzyć dzieciom ełckich szkół możliwość promocji swoich uzdolnień wokalnych i językowych. (Zdjęcia)

https://radio5.com.pl/the-voice-of-elk/Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku