Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenie!

I EDYCJA KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

„THE VOICE OF EŁK” Organizator:
Joanna Kotarska i Elżbieta Rafałowska
Szkoła Podstawowa nr 9
im. Jana Pawła II w Ełku

Wydawnictwo Oxford University Press

Ełckie Centrum Kultury 

Regulamin I Konkursu Piosenki Angielskiej „The Voice of Ełk”
dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9 im.
Jana Pawła II w Ełku

Organizatorami konkursu są: Joanna Kotarska i Elżbieta Rafałowska


Cele konkursu:

- prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,

- propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,

- promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,

- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,

- promocja nowych talentów,

- utrwalenie i wzbogacenie leksyki,

- praca nad poprawną wymową,

- przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień

Zasady udziału w konkursie i jego organizacja:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych miasta Ełku.

2. Konkurs składa się 2 etapów:

a) I etap - organizowany przez nauczycieli danej placówki w dowolnej formie
i terminie, nie przekraczającym 10 marca 2019 r.

b) II etap – Konkurs „The Voice of Ełk” - organizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku – 3 kwietnia 2019 r.

3. Etap szkolny przygotowują nauczyciele języka angielskiego w szkole.

4. Do finału, który odbędzie się w Sali Zebra w ECK w Ełku 3 kwietnia 2019 r. o godzinie 11:00 może zakwalifikować się najwyżej 3 uczestników z danej szkoły, nie ma miejsc ex aequo.

5. Konkurs „The Voice of Ełk” zostanie przeprowadzony w jednej kategorii, w której wezmą udział wyłącznie soliści.

6. Uczestnik przygotowuje i wykonuje jeden utwór muzyczny, trwający nie dłużej niż 5 minut.

7. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści i wulgaryzmów.

8. Organizator konkursu zapewnia sprzęt nagłaśniający i sprzęt odtwarzający.

9. Po zgłoszeniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru.

10. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament własny, bądź nagranie instrumentalne na płycie CD (bez słów, półplayback) lub pendrive.

11. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia do dnia 10 marca 2019 r.

12. Zgłoszenia należy wysyłać w formie elektronicznej na adres: rafelka@o2.pl lub joanka9@op.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1.pdf).

13. Na etap finałowy uczestnicy ( zwycięzcy z danej szkoły) przesyłają nagranie CD do organizatora do dnia 27 marca 2019 roku na adres:

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Jana Pawła II w Ełku
ul. Piwnika Ponurgo 1
19 – 300 Ełk
z dopiskiem: Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

Ocena i nagrody:


1. Oceny wykonawców dokona profesjonalna Jury, w składzie którego znajdą się
        muzycy i nauczyciele języka angielskiego.

2. Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:

Językowe:

- słownictwo: poziom językowy, znajomość słownictwa występującego w tekście,

- wymowa.

Muzyczne:

- dobór repertuaru,

- interpretacja utworu,

- dykcja,

- ogólny wyraz estetyczno – artystyczny ( poprawność linii melodycznej, choreografia ).

Przy końcowej ocenie decydujące są kryteria językowe.

3. W wyniku przesłuchań Jury może przyznać miejsca od 1 do 3.

4. Decyzje Jury są ostateczne.

5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe:

1. Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby konkursu.

2. Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z imprezy zostanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku