Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenie!

Sprawozdanie z uroczystości wręczenia nagród laureatom międzyszkolnego konkursu plastycznego JESIENNE KWIATY DLA NIEPODLEGŁEJ

       Dnia 20 listopada 2018r. o godz. 16:00 na auli SP9 w Ełku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom międzyszkolnego konkursu plastycznego Jesienne kwiaty dla Niepodległej zorganizowanego z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

       W konkursie wzięło udział 32 uczniów, których przygotowało 17 nauczycieli ze ełckich szkół. Spośród nadesłanych prac nagrodzono 17. Prace wykonane zostały różnymi technikami plastycznymi. Jurorzy mieli trudne zadanie z wyłonieniem najpiękniejszych i najciekawszych prac.

Dyrektor SP9 pan A. Zdanowski wręczył dyplomy i nagrody laureatom konkursu:

                          Kategoria klas 0-1                                          Kategoria klas 2-3
            I miejsce: Maksymilian Jackiewicz kl. 1 SP1            I miejsce: Lidia Leszko kl.2 SP1
                       Zofia Dąbrowska kl.1 SP3,                               Patryk Kuligowski kl.3 SP9
                       Natalia Jurczyk kl.0 SP1
                                                                                     II miejsce: Olaf Gładkowski kl.2 SP6
           II miejsce: Pola Kuligowska kl.1 SP3,                           Amelia Kuczyńska kl.2 SP6
                    Hanna Gotowicz kl. 1 SP5,                                    Stefan Balcer kl.3 SP9

           III miejsce: Oliwia Potaś kl. 1 SP9,                        III miejsce: Malwina Zyskowska kl.2 SP6
                   Lena Urbańczyk kl. 0 SP9,                                     Antoni Banachowski kl.2 SP1
                   Kinga Łepkowska kl.1 SP3                                Tatiana Joanna Sadowska kl.2 SP9

Wyróżnienie: Lena Soroka kl.1 SP4

       Ceremonię wręczenia nagród i dyplomów uświetnił występ artystyczny uczniów ze świetlicy SP9 w Ełku. Na zakończenie uroczystości wszyscy zgromadzeni zintegrowali się przy wspólnym śpiewaniu pieśni pt. „Co to jest niepodległość?”. (Zdjęcia)

                                                                                                                Organizatorzy:

                                                                                                                Barbara Jabłońska
                                                                                                                Agnieszka Sawicka
                                                                                                                Agnieszka Sitko
                                                                                                                Dorota Staniszewska
Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku