Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

KĄCIK PRAWNY SP 9


        Ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi. Tak głosi jedna z podstawowych zasad prawa rzymskiego.

       Nieznajomość prawa wśród dzieci, młodzieży i wielu dorosłych jest ogromna. Świat gier komputerowych, seriali telewizyjnych, konsumpcyjny styl życia i brak zainteresowania ze strony dorosłych spowodował, że dzieci nie dostrzegają granic pomiędzy dobrem a złem, wygłupami a wykroczeniem lub przestępstwem.

       Niewielu uczniów zdaje sobie sprawę z tego, iż nękanie, znieważanie, czy bójka w szkole są przestępstwami podlegającymi karze pozbawienia wolności. Aby przybliżyć naszym podopiecznym zagadnienia dotyczące prawa, założyłyśmy w szkole „kącik prawny”, który znajduje się na łączniku I piętra między salami 123 i 130.

       Tematyka gazetek ściennych w „kąciku” ma charakter czasowy i będzie ulegać zmianie. Obecnie możemy znaleźć tam informacje dotyczące m.in. demoralizacji oraz postępowania policji i sądu wobec młodocianych przestępców.

       W „kąciku” znajduje się również korczakowska skrzynka pytań, do której uczniowie mogą wrzucać listy, w których zgłoszą swoje problemy, zwrócą się z prośbą o pomoc lub zechcą powiadomić o krzywdzie i przemocy, z którą spotykają się ich koledzy.

       „Kącik prawny” funkcjonuje również w formie elektronicznej. O swoich problemach uczniowie mogą pisać na adres: kacikprawnysp9@gmail.com.

       Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli do wnikliwej lektury przepisów zawartych na gazetkach w „kąciku prawnym” (także w ramach godziny wychowawczej).

                                                                                                         Opiekunki „kącika”:
                                                                                                              Elżbieta Rafałowska
                                                                                                              Agnieszka Karanowska


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku