Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Sprawozdanie z konkursu literackiego „Pomaganie jest fajne!”       30 listopada 2018 roku został rozstrzygnięty konkurs literacki „Pomaganie jest fajne!”, który był siódmym zadaniem w Ogólnopolskim Konkursie „Szkolny Klub Wolontariatu”.

       Jego głównym celem było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, na potrzeby osób chorych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, znajdujących się w trudnej sytuacji oraz promowanie życzliwości, przyjaźni, koleżeństwa.

       Komisja konkursowa w składzie: pani Anna Chmielecka, pani Anna Lewoc i pani Mirosława Skorupska, oceniając prace, wzięła pod uwagę przede wszystkim zgodność utworu z tematyką konkursu, wykazanie w nim, że „pomaganie jest fajne”.

       Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria wiersz

klasy II –III

       I miejsce – Ewa Kaliszuk klasa III a i Szymon Urbaniak klasa III a

       II miejsce – Adam Cimochowski klasa III a

       III miejsce – Cezary Orłowski klasa II a

klasy VII – VIII i gimnazjum

       I miejsce – Magdalena Szyszkowska klasa VII b
                        Natalia Brodowska klasa III a gimnazjum
       
       II miejsce – Adrianna Ramotowska klasa VII b

       III miejsce – Wiktoria Markowska klasa VII b


Kategoria opowiadanie

klasy II –III

       I miejsce – Aleksander Kossakowski klasa II a

       II miejsce – Franciszek Kukliński klasa II a

       III miejsce – Dawid Wierzbicki klasa II a


klasy IV – VI

       I miejsce – Zuzanna Kasprzyk klasa V a

       II miejsce –Natasza Głowacka klasa V a

       III miejsce – Giulia Pettinotti klasa IV b


klasy VII – VIII i gimnazjum

       I miejsce – Weronika Stupak klasa VII b

       II miejsce – Patrycja Kiełczewska klasa VIII b

       III miejsce – Wiktoria Gajko klasa VIII b
                          Gabriela Ziarko klasa VIII b

       Nasi uczniowie wykazali się talentem literackim i dużą pomysłowością. Napisali naprawdę ciekawe prace i udowodnili, że pomaganie innym nie jest im obce, podejmują różne działania na rzecz osób potrzebujących i aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Rozumieją, że czasami nawet drobny gest może okazać się niezwykle cenny.


                                                                                                                Anna Lewoc


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku