Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

„Pomocna dłoń”

       24 października 2018 rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny zatytułowany „Pomocna dłoń”. Zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej, która zachęcałaby do niesienia pomocy innym osobom.

       Nasi uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i zdolnościami plastycznymi. Prace, wykonane różnorodną techniką, promowały ideę wolontariatu i pomagania.

       Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

klasy II –III

                 I miejsce - Zuzanna Wierzbicka kl II a i Tatiana Sadowska kl. II c
                II miejsce - Maja Wizgier kl. II a
               III miejsce - Lena Szałkowska kl. II c i Stefan Balcer kl. III a

klasy IV – VI

                 I miejsce – Kinga Markowska kl. V b
                II miejsce – Nikola Komosa VI a
               III miejsce – Angelika Górska kl. VI a

klasy VII – VIII i gimnazjum

                 I miejsce – Martyna Grzesiuk kl. III gimnazjum
                II miejsce – Patrycja Kiełczewska VIII b
               III miejsce – Weronika Stupak kl. VII b

       Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami i książkami. Natomiast zwycięskie prace zaprezentowano społeczności szkolnej na gazetce ściennej – jest to doskonała forma propagowania czynnego udziału w wolontariacie.

        Prace oceniały: p. Anna Chmielecka, p. Beata Klauza, pani Anna Lewoc i p. Anna Nartowicz.


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku