Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenie!

Sprawozdanie z Uroczystości Ślubowania Klas Pierwszych
18 października 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II
w Ełku       18.10.2018r. na auli Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili goście: wiceprezydent miasta Ełku – p. Artur Urbański, naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Ełk – p. Małgorzata Pikus, proboszcz parafii Chrystusa Sługi – ks. Mieczysław Brzóska i przewodniczący Rady Rodziców w SP nr 9 w Ełku – p. Dariusz Wasilewski oraz gospodarze: dyrektor SP nr 9 w Ełku – p. Andrzej Zdanowski, wicedyrektorzy SP nr 9 w Ełku: p. Barbara Dardzińska i p. Elżbieta Godzieba.

       Najważniejszymi uczestnikami uroczystości byli uczniowie dwóch klas pierwszych z wychowawczyniami : kl. IA z panią Małgorzatą Przybył i kl. IB z panią Jolantą Gromadą oraz rodzice, którzy licznie wypełnili szkolną aulę.

       W podróż po świecie wiedzy i umiejętności zabrali pierwszaków uczniowie klas czwartych, którzy wcielili się w dostojne role: Króla Kredkosa, Kredkowej Królowej oraz Gwardzisty. By wykonać zadania spisane przez siedem kredek, pierwszaki trafnie odpowiedziały na pytania, odśpiewały Polski Hymn Narodowy i wyrecytowały słowa pięknych wierszy. Królewska para zgodnie uznała, że dzieci zasłużyły na miano uczniów i przekazując na ręce pana Dyrektora „czarodziejski ołówek” zwróciła się z prośbą by pasował nim „te oto mądre i zdolne szkraby”.

       Nowo pasowani pierwszacy otrzymali upominki i ciepłe słowa od pana Wiceprezydenta, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz od koleżanek i kolegów klas drugich. Słowa życzeń i specjalne błogosławieństwo do dzieci skierował także ks. Mieczysław Brzóska.

       Wspaniałym uzupełnieniem i uświetnieniem uroczystości była piękna dekoracja i stroje uczniów. (Zdjęcia)

                                                                                            Opracowała Małgorzata PrzybyłPowrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku