Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenie!

160 ROCZNICA URODZIN MICHAŁA KAJKI


       · Wychowawcy w klasach IV - VIII przeprowadzą na godz. wych. krótką pogadankę na temat życia i twórczości Michała Kajki oraz wytypują osoby do konkursu recytatorskiego (1 wiersz Michała Kajki) oraz / lub plastycznego (ilustracja do wybranego wiersza Michała Kajki). Osoba biorąca udział w konkursie plastycznym dostarczy do p. J. Zgódki lub p. J.Kalisz podpisaną imieniem, nazwiskiem i klasą ilustrację w formacie A3 wraz z wydrukowanym wierszem, który praca ilustruje.

       · Liczba osób biorących udział w konkursie plastycznym jest dowolna.

       · W razie dużej liczby chętnych z jednej klasy, wychowawca przeprowadzi wstępną selekcję i zgłosi nie więcej niż 2 osoby z klasy do konkursu recytatorskiego. Termin konkursu zostanie podany po 20 września. Na konkurs uczeń przychodzi wraz z wydrukowanym wierszem, który będzie recytował.

       · Prace plastyczne wraz z wierszami, które zostaną zilustrowane, będą wyeksponowane na wystawie (korytarze) wraz z podaniem listy zwycięzców konkursu.

       · Zwycięzcy konkursu recytatorskiego zaprezentują się na apelu z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada, gdyż wiersze Michała Kajki – poety walczącego o polskość i polską mowę na Mazurach, doskonale wpisują się w obchody tego Święta.Zapraszamy do udziału w konkursach ,organizatorki ; p.J.Zgódka, p.J.Kalisz, p.U.Maksimowicz


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku