Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Witam serdecznie rodziców i uczniów
Szkoły Podstawowej nr 9 im Jana Pawła II w Ełku


       Na początku roku szkolnego 2018/2019 pragnę przekazać społeczności szkolnej kilka istotnych informacji:

       • W roku szkolnym 2018/2019 będzie uczyło się w naszej szkole w 25 oddziałach (w tym 5 klas gimnazjalnych) około 600 uczniów. Będzie z nimi pracować 70 nauczycieli i 30 pracowników administracji i obsługi.

       • Po upływie 18 lat wraca do naszej szkoły klasa ósma. Uczniów tej klasy czekają w dniach 15, 16 i 17 kwietnia egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Szczegółowe informacje zostaną podane uczniom i rodzicom w terminie późniejszym.

       • W bieżącym roku szkolnym funkcjonują w naszej placówce klasy trzecie gimnazjalne. Uczniowie tych klas w dniach 10, 11 i 12 kwietnia napiszą ostatni egzamin gimnazjalny – część humanistyczna to język polski i historia, cześć matematyczna i przyrodnicza, i język obcy.

       • Rodzicom uczniów klas młodszych przypominam o możliwości zapisywania dzieci do świetlicy szkolnej. Jest ona czynna w godzina od 7.00 do 16.00.

       • Od 1 września 2018 roku na poziomie klas czwartych zostały utworzone klasa sportowa o profilu pływanie i klasa integracyjna.

       • Bez zmian zostają terminy przerw obiadowych. Dla dzieci młodszych godzina 11.30 a dla starszych 12.35. Obiady ruszają od 10 września.

       • Do szkoły ze względów bezpieczeństwa wchodzimy wejściem głównym, dawne wejście szkoły podstawowej zostanie zamknięte i będzie wykorzystywane wyłącznie do celów ewakuacyjnych.

       • Na terenie szkoły funkcjonuje podobnie jak w latach ubiegłych gabinet pielęgniarski. Proszę rodziców dzieci przewlekle chorych o zgłaszanie tego faktu do pani pielęgniarki i do wychowawcy klasy.

       • W ubiegłym roku szkolnym nasza placówka znalazła się w złotej dziesiątce najlepszych szkół podstawowych naszego województwa.

       • W roku szkolnym 2018/2019 dniami wolnymi będą 2 listopada 2018 roku i 2 maja 2019 roku.

       • Również w tym roku szkolnym uczniowie otrzymają darmowe podręczniki. Wypożyczy je biblioteka w pierwszych tygodniach nauki.

       • Do 15 września rodzice i wychowawcy mogą wystąpić o stypendia socjalne i specjale stypendia Prezydenta Miasta za wysokie wyniki w nauce i pracy społecznej.

       • Rada pedagogiczna postuluje wprowadzenie stroju szkolnego – szarego lub granatowego. Pomysł będzie przedmiotem obrad szkolnej Rady Rodziców. Prosimy o Państwa opinie.

       • W dniu 13 września 2018 roku /czwartek/ o godzinie 16.00 odbędzie się w naszej szkole spotkanie Rodziców z wychowawcami klas. Głównym celem spotkania będzie wybór klasowych Rad Rodziców („trójek”). Członkowie klasowych Rad Rodziców będą uczestniczyć w drugiej połowie września w wyborze szkolnej Rady Rodziców. Dlatego udział Państwa w spotkaniu jest bardzo ważny. Zostaną też omówione najważniejsze problemy klasy i szkoły oraz sprawy związane z ubezpieczeniem uczniów (firmę ubezpieczeniową wybrała szkolna Rada Rodziców). Serdecznie Państwa zapraszam.
Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku