Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenie!

II etap Konkursu Wiedzy o Senacie RP


 


       Dnia 9 kwietnia odbył się II etap Konkursu Wiedzy o Senacie RP dla młodzieży klas siódmych szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 7 a Krzysztof Kondracki. Podczas konkursu, który miał miejsce w Biurze Senatorskim senator Małgorzaty Kopiczko w Ełku, musiał odpowiedzieć na 10 pytań otwartych dotyczących historii i działalności Senatu RP. Zajął w nim 16 miejsce z liczbą 19, 5 p.

       W konkursie wzięło 35 uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego. Został on przeprowadzony również w innych częściach naszego województwa:

               w Biurze Senatorskim senator Bogusławy Orzechowskiej w Ostródzie, ul. Jana Pawła II 3,

               w Biurze Senatorskim senatora Jerzego Wcisły w Elblągu, Plac Słowiański 2,

               w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, sala 203.

       Patronat nad konkursem objął p. Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Braniewie we współpracy z Centrum Informacyjnym Senatu (w skrócie CIS) oraz Burmistrzem Miasta Braniewa.

       Nagrodą dla najlepszych będzie wycieczka do Warszawy.


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku