Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenie!

Sprawozdanie z przeprowadzonej akcji w Szkole Podstawowej nr 9
im. Jana Pawła II w Ełku:
Dni Przeciwdziałania Przemocy pod hasłem
,, Stop przemocy, niech życzliwość nas zjednoczy”

       W dniach 19 marca do 23 marca 2018 r. w naszej szkole odbyły się Dni Przeciwdziałania Przemocy. W tym roku odbywały się one pod hasłem,, Stop przemocy, niech życzliwość nas zjednoczy.” Na drzwiach klas zawisły reklamy przypominające tę akcję, a na tablicy holu I piętra pojawiła się okolicznościowa gazetka. Wszyscy wychowawcy, zostali wcześniej poinformowani o przeprowadzanych działaniach w poszczególnych dniach tego tygodnia. Akcja ta została wpleciona i skoordynowana również z rekolekcjami wielkopostnymi w naszej parafii, a czuwała nad tym pani Urszula Godlewska.

       Pierwszy dzień naszego przedsięwzięcia - 19 marca, odbywał się pod hasłem,, Jesteśmy równi, ale różni” W tym dniu uczyliśmy się tolerancji, uczniowie naszej szkoły ubrani śmiesznie, dziwnie, prezentowali swoje przebrania na apelu, podczas którego komisja wyłoniła zwycięzców. Dzień bezguścia przypomniał nam, że nie patrzymy na wygląd osoby, lecz na jego wnętrze. Wielu uczniów naszej szkoły uczyło się akceptacji innych poprzez pryzmat obejrzanego filmu pt. ,, Cudowny chłopak”. Podczas apelu, który prowadziła pani Wiesława Witkowska uczniowie obejrzeli wymowne przedstawienie dotyczące problemu tolerancji pt. ,,Przyjaciele Czerwonego Kapturka” w wykonaniu uczniów kl. 3 d pod kierunkiem pani Agnieszki Sitko. Obejrzeliśmy również prezentację multimedialną i wspólnie się bawiliśmy przy piosence o przyjaźni. W salach nauczyciele przeprowadzili zajęcia wychowawcze z uczniami na temat tolerancji, układaliśmy krzyżówki z hasłem TOLERANCJA, a maluchy układały wyrazy z liter - słowa TOLERANCJA.

       Drugi dzień – 20 marca, przebiegał z myślą przewodnią ,,Jesteśmy przyjacielscy. Ten dzień akcentowaliśmy przyniesieniem do szkoły ulubionej maskotki lub ciekawym strojem przyjaciół. Odbyła się sesja zdjęciowa przyjaciół ubranych jednakowo, z ciekawymi rekwizytami itp. Wyróżnione stroje zostały nagrodzone dyplomem, a zdjęcia pokazały się na Facebooku. Uczniowie klas I-II uczestniczyli w konkursie plastycznym: ,,Mój szkolny przyjaciel”, uczniowie klas III w konkursie na plakat: ,,Cechy dobrego przyjaciela”. Natomiast dla uczniów klas IV- V zorganizowano konkurs literacko- kulinarny ,,Przepis na super przyjaciela”

       Trzeci dzień akcji- 21 marca, pod hasłem: ,, Życzliwe działania” był dla uczniów naszej szkoły bardzo aktywny, bowiem agresywne zachowanie zamieniliśmy na życzliwe działania. Uczniowie klas I- III agresywne zachowanie zamienili na życzliwe granie. Pod czujnym okiem pana Stanisława Malinowskiego maluchy zmagały się w turnieju tenisa stołowego, natomiast uczniowie klas starszych życzliwym okiem patrzyli na talenty swoich koleżanek , kolegów i im dopingowali. Ponadto każda klasa pracowała na zdobycie tytułu super życzliwej klasy, zapełniając arkusz z postacią ludzką , życzliwymi działaniami podczas obchodów całego tygodnia. Uczniowie klas VI uczestniczyli w konkursie plastycznym na ,,Projekt koszulki promującej życzliwość.”

       Czwarty dzień – 22 marca, przypominaliśmy sobie o naszym bezpieczeństwie. Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w zajęciach na temat pierwszej pomocy. Zajęcia te koordynował pan Tomasz Koc, rodzic jednej z uczennic. Natomiast w klasach starszych pan Stanisław Masłowski przeprowadził zajęcia na temat bezpieczeństwa w Internecie. Ponadto układaliśmy rymowanki, wierszyki na temat bezpieczeństwa i wieszaliśmy je na przygotowanej tablicy. Najciekawsze prace oczywiście zostały nagrodzone.

       Piaty dzień – 23 marca, był dniem podsumowującym naszą akcję. Odbyły się apele w dwóch grupach wiekowych. Organizatorki ogłosiły laureatów konkursów i rozdały nagrody w postaci dyplomów i lizaków. Sprawdziliśmy również naszą wiedzę i umiejętności zachowania w różnych sytuacjach, odpowiadając na pytania prowadzącej. Wynik był bardzo zadowalający.
Na koniec pragniemy podziękować nauczycielom, wychowankom, którzy aktywnie włączyli się w nasze działania. Wierzymy w naszych uczniów i jesteśmy przekonani, iż działania i zmiany nie będą krótkotrwałe, a życzliwość, tolerancja, przyjaźń, bezpieczeństwo na stałe zagoszczą w naszej szkole. Zjęcia


                                                                                                                Organizatorki:

                                                                                                                Wiesława Witkowska
                                                                                                                Agnieszka Sitko
                                                                                                                Agnieszka Sierzputowska


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku