Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Sprawozdanie z przebiegu Dni Języka Ojczystego
„Ojczysty – zawsze czysty”


       Pod hasłem „Ojczysty – zawsze czysty” w dniach 21-23 lutego 2018 r. zrealizowaliśmy w naszej szkole projekt edukacyjny „Dni Języka Ojczystego”. Jego koordynatorki, panie Anna Lewoc, Anna Chmielecka oraz Mirosława Skorupska, chciały przez naukę i zabawę uwrażliwić uczniów na potrzebę dbałości o język polski, wzbudzić w nich zainteresowanie poprawną polszczyzną oraz krzewić kulturę języka ojczystego.

       Już od pierwszego dnia na I piętrze witała wszystkich wystawa prezentująca m.in. hasła, cytaty oraz ciekawostki na temat naszego języka ojczystego, Na drzwiach każdej sali pojawiły się wiersze i myśli dotyczące polszczyzny przygotowane przez organizatorki.

       Realizację projektu zapoczątkował międzyklasowy konkurs plastyczny pt. „Dbajmy o Język”. Klasy młodsze przegotowały plakaty , na których zaprezentowały wybrany wiersz ortograficzny lub inny związany z mową polską oraz ilustrację do wiersza. Klasy IV – VII zobrazowały związki frazeologiczne wraz z ich wyjaśnieniem. Wszystkie prace zostały wyeksonaowane na wystawie w korytarzu szkolnym.

       Dni Języka Ojczystego obfitowały w różnorodne konkursy i zabawy. 21 lutego przeprowadziłyśmy konkurs recytatorski pod hasłem „Tańcząc między słowami”. Uczniowie recytowali wiersze tematycznie związane z polszczyzną ( ortograficzne, logopedyczne itp.). Konkurs cieszył się dużym powodzeniem, o czym świadczy ilość uczestników. Przystąpiło do niego 32 uczniów. 22 lutego to dzień, który poświecony został ortografii polskiej. Odbyły się wówczas konkursy ortograficzne na poziomie kl. II – III „Ortofrajda”, kl. IV – VII „Potyczki z ortografią”. Tutaj także dopisała frekwencja. W imprezie uczestniczyło 50 uczniów. W tym dniu, niektóre dzieci przebrały sie za postać z legendy polskiej.

       Zwieńczeniem projektu były apele, przeprowadzone na poszczególnych poziomach , przygotowane przez koordynatorki projektu. Rozpoczęłyśmy je recytacją wierszy laureatów konkursu „Tańcząc miedzy słowami”. Ochotnicy „gimnastykowali swój język” mierząc się z „łamańcami językowymi” ,czyli tekstami, które dosłownie potrafią zawiązać język na supeł! Uczniowie klas starszych mogli spróbować swoich sił odgadując tytuł książki, wylosowany uprzednio przez przedstawiciela klasy, który miał ułatwić zadanie, poprzez narysowanie postaci z lektury. Było przy tym mnóstwo zabawy i śmiechu. Młodsze dzieci bawiły się w „ukryte znaczenia”. Musiały wypisać jak najwięcej wyrazów o podwójnym znaczeniu. Znakomitą zabawą i nauką jednocześnie okazała się „Piłka ortograficzna”. Uczniowie rzucając piłką do kolegów ( koleżanek ) podawali wyraz z trudnością ortograficzną, a uczeń, który piłkę złapał, podawał prawidłową pisownię.

       Po zakończeniu ostatniej konkurencji ogłoszono wyniki konkursów, które odbyły się w ramach realizacji projektu „Ojczysty – zawsze czysty’ oraz wręczono nagrody.

       Wszystkie zadania i konkurencje na płaszczyźnie rywalizacji miedzyklasowej, zostaną podsumowane na koniec roku szkolnego, a ich wyniki i nagrody zostaną ogłoszone i wręczone na apelu podsumowującym II semestr.


                                                                                             Opracowała : Mirosława Skorupska


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku