Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenie!

Sprawozdanie z Uroczystości Ślubowania Klas Pierwszych Szkoły
Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku       Dnia 24 października 2017rokuo godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku odbyła się podniosła uroczystość. W poczet uczniów szkoły przyjęto pierwszoklasistów.


       Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Ks. Prałat Mieczysław Brzóska, Prezydent Miasta Ełk pan Tomasz Andrukiewicz, Przewodniczący Rady Rodziców pan Dariusz Wasilewski, pracownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Ełku pani Magda Modzelewska oraz rodzice i inni członkowie rodzin pierwszaków.


       Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego pod okiem swoich wychowawczyń; Agnieszki Sierzputowskiej, Wiesławy Witkowskiej i Ewy Gronek. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.


       Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Prowadząca uroczystośćpani Renata Basiewicz powitała gorąco rodziców, krewnych, nauczycieli, przybyłych gości, a szczególnie pierwszaków. Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego został odśpiewany hymn państwowy. Dyrektor szkoły pan Andrzej Zdanowski wygłosił krótkie przemówienie .


       Uczniowie wszystkich klas pierwszych ubrani w świąteczny strój galowy oraz w przebraniach Smerfów w przepięknej jesiennej scenerii- -szkolnej klasie Smerfów, zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie i wokalne. Burzą oklasków została nagrodzona część artystyczna zaprezentowana przez dzieci. Pierwszoklasiści wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że mogą zostać przyjęci do braci uczniowskiej. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie przy Sztandarze szkoły.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed Pocztem Sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan Dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na ucznia" – mówił dotykając ołówkiem - jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.
Po błogosławieństwie, udzielonym przez Ks. Prałata, uczniowie otrzymali upominki od Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza, Samorządu Uczniowskiego oraz klasy II A. Na zakończenie uroczystości panie wychowawczynie wręczyły swoim wychowankom pamiątkowe dyplomy.
Scenariusz uroczystości przygotowała pani Wiesława Witkowska. Dekorację wykonała pani Agnieszka Sitko, Agnieszka Sawicka oraz Anna Jarosz. Zaproszenia przygotowała pani Agnieszka Sierzputowska. Dyplomy i słodkie upominki dla pierwszoklasistów- Ewa Gronek. Upominki dla gości wykonała pani Jolanta Gromada i Małgorzata Przybył.
       
                                                                                                                                            Ewa Gronek  

Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku