Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenia!

„Łamigłówki bez Klasówki”


       17 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku po raz kolejny odbył się Międzyszkolny Konkurs „Łamigłówki bez klasówki”, w którym wystartowali najlepsi matematycy i poloniści z klas czwartych ełckich podstawówek.

       Głównym celem tego konkursu jest propagowanie nauki wśród uczniów, popularyzacja wiedzy oraz umiejętności matematycznych i polonistycznych, a także motywowanie uzdolnionych dzieci do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami.

       Po oficjalnym powitaniu i otwarciu turnieju dwuosobowe drużyny wraz z opiekunami udały się do wyznaczonych klas (oddzielnie matematycy, oddzielnie poloniści), by tam zmierzyć się z przygotowanymi przez organizatorki zadaniami.

       Entuzjaści królowej nauk rozwiązywali zagadki matematyczne, zadania rysunkowe, zdobywali tytuł Mistrza rachunku. Wykazywali się znajomością własności liczb naturalnych w zadaniach o liczbach. Wreszcie potrzebna była im precyzyjna spostrzegawczość w konkurencji „Wytęż wzrok”.

       Natomiast pasjonaci języka ojczystego zmagania konkursowe rozpoczęli od rozwiązania krzyżówki. Następne zadania dotyczyły znajomości środków stylistycznych. Młodzi poloniści musieli również dopisywać synonimy i wyrazy pokrewne do podanych słów. Sprawdzili się też w roli korektorów, poprawiając w tekście błędy językowe. Następnie wykazali się znajomością pojąć z zakresu nauki o języku i literatury, wyjaśniając hasła ukryte w rebusach. Udowodnili, że nieobce są im również słowniki. Na koniec z rozsypanki wyrazowej układali zdanie, a następnie rysowali jego wykres i wypisywali związki wyrazowe.

       Międzyszkolny Konkurs „Łamigłówki bez Klasówki’ upłynął w przyjaznej atmosferze, chociaż w obu salach, jak co roku, panowała zacięta rywalizacja. Czwartoklasiści dzielnie stawili czoła wszystkim zadaniom i z wielkim zapałem rozwiązywali przygotowane przez organizatorki łamigłówki. Jak sami przyznają, większość poleceń nie sprawiła im trudności, chociaż niektóre wcale nie należały do najłatwiejszych. Konkurs podobał się jednak naszym małym matematykom i polonistom. Po wykonaniu wszystkich zadań uczniowie i ich opiekunowie zostali zaproszeni na skromny poczęstunek. Po nim nastąpiło ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród dla wszystkich uczestników konkursu.

       XIII edycję konkursu matematycznego wygrali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki – Dawid Filipczuk i Marta Pach. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna „Czwórki” – Ola Izbicka, Olaf Krzyżewski, a tuż za nimi „Trójka” – Piotr Tchórzewski, Bartosz Zwolak.

       W VI konkursie polonistycznym zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Prof. Władysława Szafera w składzie: Paulina Kuczyńska i Lena Buko, których przygotowała pani Grażyna Truszkowska. Na II miejscu uplasowali się reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – Oliwia Tyc i Jakub Stępień. Ich opiekunem była pani Monika Cybulska-Ryciuk. III miejsce, po zaciętej dogrywce, przypadło Klaudii Czuper i Dominice Wocial uczniom pani Elżbiety Adeszko ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki.

 


       Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom, gdyż różnice punktowe były niewielkie.

       Organizatorki konkursu: Grażyna Barcińska i Joanna Zgódka – nauczycielki matematyki oraz Barbara Dardzińska i Anna Lewoc – nauczycielki języka polskiego, dziękują nauczycielom i ich wychowankom za przybycie na „Łamigłówki”.

       Mamy nadzieję, że „Łamigłówki bez klasówki” dostarczyły wszystkim naszym gościom wielu miłych wrażeń, promując wśród uczniów i nauczycieli ideę rozwijania zdolności i kreatywności dzieci. (Zdjęcia)

Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku