Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenia!

Lekcja historii z doradcą metodycznym panią Ilona Halec


       25 kwietnia uczniowie klasy VI b, a dwa dni później klasy VI a uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach „Poznajemy różne religie – lekcja tolerancji” prowadzonych przez doradcę metodycznego z Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku – panią Ilonę Halec.

 


       Na początku spotkania pani Halec zaproponowała szóstoklasistom, aby uzupełnili kartę pracy. Uczniowie wokół słowa „religia” zapisywali różne skojarzenia związane z tym pojęciem. Następnie chętni odczytali swoje propozycje. Najczęściej pojawiały się hasła: Bóg, wiara, zasady, święty. Byli uczniowie, którzy wymienili nazwy różnych religii, symboli chrześcijańskich, a nawet starożytnych bogów greckich. Padły też słowa: zamach, terrorysta i imigrant. One też były impulsem do rozpoczęcia dyskusji na temat islamu i wydarzeń, które miały miejsce niedawno w Europie. Prowadząca zajęcia, krótko skomentowała wypowiedzi uczniów i przeszła do zasadniczej części zajęć.

 


       W ich trakcie uczniowie poznali krótką historię sześciu wielkich religii: judaizmu, katolicyzmu, prawosławia, protestantyzmu, buddyzmu, muzułmanizmu. Pani Halec swoje wypowiedzi ilustrowała ciekawymi ilustracjami i zdjęciami. Zachęcała uczniów do aktywnego udziału w lekcji, zadawania pytań, dzielenia się swoimi opiniami. Dzieci mogły też wykazać się swoją wiedzą zdobytą na lekcjach historii.

 


       Później na ekranie zaczęły pojawiać się zdjęcia budynków świątyń różnych wyznań występujących współcześnie w Ełku. Uczniowie nie mieli większych problemów z rozpoznaniem i lokalizacją cerkwi, zboru baptystów, metodystów czy świadków Jehowy. Wiedzieli również, że w naszym mieście mieszkają w muzułmanie i luteranie.

       Następnie pani Halec nawiązała do wypowiedzi uczniów, które padły na początku zajęć – stereotypów dotyczących islamu, dżihadu i zamachów. Ta część zajęć poświęcona była tolerancji religijnej i kulturowej.
Ostatnie zadanie uczniów polegało na pokolorowaniu wylosowanych ilustracji związanych z różnymi religiami.

 


       Spotkanie z panią Iloną Halec było dla szóstoklasistów nie tylko niecodzienna lekcją historii, ale przede wszystkim cenną nauką tolerancji dla innych wyznań i kultur. Dwugodzinne zajęcia upłynęły bardzo szybko. Uczniowie, zachęceni fantastyczną postawą nauczycielki, uczestniczyli w nich z zapałem i aktywnie.

                                                                                                                       Anna Lewoc


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku