Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenia!

Międzyszkolny Turniej Historyczny
„Józef Piłsudski i Tadeusz Kościuszko – patroni 2017 roku”


       W środę, 26 kwietnia 2017 roku Jakub Bugała, Krzysztof Kondracki z kl. VI a i Samuel Chodorowski z kl. VI b pod opieką dyrektora szkoły pana Andrzeja Zdanowskiego udali się do Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku. Odbył się tam Międzyszkolny Turniej Historyczny „Józef Piłsudski i Tadeusz Kościuszko – patroni 2017 roku”.

       Miał on na celu popularyzowanie wśród dzieci sylwetek wybitnych Polaków – Józefa Piłsudskiego i Tadeusza Kościuszki oraz przybliżenie i utrwalenie wiedzy o historii Polski XVIII – XX wieku. Organizatorem turnieju, nad którym honorowy patronat objął Prezydent Miasta Pan Tomasz Andrukiewicz, była Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Muzeum Historyczne w Ełku.

       Formuła konkursu była bardzo ciekawa. Nie tylko pozwoliła na kształtowanie wartości moralnych jako ważnego czynnika wychowawczego integrującego młode pokolenie, ale również przyczyniła się do wzmacniania tożsamości narodowej i kształtowania postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów ojczystych.

 


       Drużyny biorące udział w konkursie zmagały się z różnymi zadaniami. Oprócz rozwiązania testów wiedzy o życiu i działalności T. Kościuszki i J. Piłsudskiego, zawodnicy musieli również rozpoznać na ilustracjach osoby związane z insurekcją kościuszkowską i odpowiedzieć na pytania o obraz „Panorama Racławicka”. Uzupełniali również teksty pieśni patriotycznych i żołnierskich, pracowali z mapą historyczną, interpretowali słowa marszałka oraz układali puzzle.

       Jesteśmy dumni z drużyny „Dziewiątki”. Chłopcy w tym niełatwym turnieju zaprezentowali się bardzo dobrze i zajęli II miejsce.

 


Kubie, Krzyśkowi i Samuelowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


                                                                                                                       Anna LewocPowrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku