Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenia!

Szkolne Dni Przeciwdziałania Przemocy 2017

 


W tym roku szkolnym Szkolne Dni Przeciwdziałania Przemocy przypadły 3-5 kwietnia.


Dzień pierwszy pod hasłem: „Słowa dobre, słowa złe, słowa nasze…”.
Tego dnia odbył się apel rozpoczynający nasz projekt.
Uczniowie z klasy 6a pod opieką pani Anny Chmieleckiej przygotowali i zaprezentowali kilka scenek o tematyce dotyczącej właściwego zachowania w różnych sytuacjach.

 


Dzień drugi pod hasłem : „Moje więzi z innymi”.
Był to dzień przeznaczony na integrację. Uczniowie spotkali się w salach lekcyjnych wraz z wychowawcami. Mieli za zadanie przygotowanie listków na „drzewko grzeczności”.
Każda klasa przygotowywała również wiersz, piosenkę lub zabawę integracyjną.
Uczniowie klas 4-6 wspólnie tworzyli też receptę na bezpieczną szkołę, a uczniowie klas 1-3 przygotowali plakaty pod hasłem; „Jesteśmy przeciw przemocy i agresji”.


Dzień trzeci pod hasłem : „Tworzę lepszy świat”.
W tym dniu uczniowie ponownie spotkali się na apelu. Odbyły się klasowe prezentacje zabaw integracyjnych i ubieranie „drzewka grzeczności” listkami przygotowanymi dzień wcześniej. Każdy uczeń miał za zadnie wykonanie jednego listka i wypisanie na nim hasła związanego z dobrym zachowaniem lub uprzejmego słowa. Drzewko ozdobiło szkolny korytarz.

 


 


Spotkanie klas i jednocześnie nasz tegoroczny projekt dotyczący przeciwdziałania przemocy zakończyliśmy wspólnym tańcem w rytm melodii” „ Głowa, ramiona, kolana, pięty…”

Za przygotowanie Szkolnych Dni Przeciwdziałania Przemocy odpowiedzialne były panie: Grażyna Barcińska, Anna Chmielecka i Anna Lewoc
Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku