Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Sprawozdanie z konkursu plastycznego: ,, Mój ulubiony bohater”


       W naszej szkole panie Agnieszka Sierzputowska oraz Wiesława Witkowska zorganizowały konkurs plastyczny pt. ,,Mój ulubiony bohater”. Skierowany był on do uczniów klas I – III. Celem konkursu było:

       ➔       kształtowanie wyobraźni plastycznej, inspirowanej ulubioną książką, filmem, wierszem,                  baśnią,
       ➔       rozwijanie kreatywności dzieci,
       ➔       reklamowanie ulubionych bohaterów literackich,
       ➔       doskonalenie poznanych technik plastycznych.

       Uczniowie z dużym zaangażowaniem przystąpili do wykonania prac plastycznych. Dzieci prezentowały swoje ulubione postacie ze znanych baśni, lektur oraz filmów. Technika wykonania bohatera była dowolna, więc można w wytworach dostrzec szeroki wachlarz technik plastycznych. Komisja po wnikliwej analizie prac wyłoniła zwycięzców.

       Są nimi, w klasach pierwszych:

                     I miejsce Iga Piwowarczyk z kl.I a

                     II miejsce Kacper Buracvzewski z kl. I a
                                       Patryk Kuligowski z kl. I a

                     III miejsce Maja Bejger z kl. I a

       W klasach drugich laureatami zostali:

                     I miejsce Oliwia Chodnicka z kl. II a
                                    Karolina Truszkowska z kl. II d

                     II miejsce Łukasz Borowik z kl. II a
                                    Gabryś Konczyło z kl. II d
                                    Olek Sobczak z kl. II a

                     III miejsce Julia Laskowska z kl. II d
                                     Magdalena Zawadzka z kl. II a

       W klasach trzecich zwycięzcami zostali:

                     I miejsce Karol Danowski z kl. III a
                                    Alicja Cimochowska z kl. III c

                     II miejsce Martynka Bagińska z kl. III b
                                      Julia Sołtys z kl. III a
                                      Zuzanna Kumkowska z kl. III a

                     III miejsce Karolina Warsiewicz z kl. III b
                                      Julia Bednarska z kl. III b
                                      Patryk Tyszkiewicz z kl. III c

       Wyróżnienia zdobyli:

                     Filip Szymaszko z kl. III c

                     Julia Zduńczyk z kl. III a

       Wszystkim laureatom gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów. (Zdjęcia)                                                                                                         Wiesława Witkowska

Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku