Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Uwaga rodzice !


       W związku z niemożnością przyjmowania opłat gotówkowych kwoty należne z tytułu zniszczonego lub zagubionego podręcznika należy wpłacać bezpośrednio na konta :


       1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika do klasy I, II, III zapewnionego przez MEN na nr konta 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000 wpisując w tytule przelewu „zwrot za podręcznik do klasy …”

       Kwoty za poszczególne części :

              • 4,32 zł za każdą część „Naszego elementarza” kl. I

              • 4,21 zł za każdą z części podręcznika „Nasza szkoła” kl. II

              • 2,35 zł za każdą z części podręcznika „Nasza szkoła” kl. III

       2. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienia podręczników zakupionych z dotacji celowej tj. podręczników do języka obcego nowożytnego dla klasy I, II, III, podręczników do obowiązujących zajęć edukacyjnych (przedmiotów ) w klasach IV – VIII na numer konta 69 1020 4724 0000 3802 0075 9993 w treści przelewu wpisując imię, nazwisko ucznia oraz tytuł podręcznika. Cenę poszczególnych podręczników można sprawdzić w bibliotece szkolnej. Po dokonaniu wpłaty należy okazać nauczycielowi - bibliotekarzowi dowód przelewu. Tylko po uiszczeniu należności uczeń otrzyma kolejny podręcznik.


                                                                                                                       Dyrektor SP9Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku