Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Sprawozdanie z zajęć czytelniczych
„ Druga wojna światowa w literaturze dziecięcej”
przeprowadzonych w bibliotece szkolnej w klasach II – IV
w ramach projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”


       W okresie grudzień 2016/ styczeń 2017 roku przeprowadziłam w klasach II – IV zajęcia na temat „Druga wojna światowa w literaturze dziecięcej”. Miały one na celu przybliżenie uczniom tematyki wojennej, która jako trudne zagadnienie, była jak dotąd w literaturze dziecięcej pomijana. Jednak historia II wojny światowej nie powinna być tematem „tabu”. Aby zaprezentować ją jednak w sposób umiejętny, dostosowany do percepcji i psychiki dzieci, tak aby ich nie straszyć, wykorzystałam cykl książek wydanych z inicjatywy Muzeum Powstania Warszawskiego, które znakomicie wypełniły lukę na rynku wydawniczym w omawianym zakresie.

       Celem lekcji było przede wszystkim zwrócenie uwagi na ważne wydarzenia w historii Polski, uwrażliwienie na los drugiego człowieka, wzbudzenie empatii i szacunku dla starszych pokoleń, zainteresowanie uczniów książką o tematyce wojennej oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

       Zajęcia rozpoczęłam rozmową na temat takich pojęć jak : ojczyzna, patriotyzm, pokój, konflikt, wojna. Następnie krótko omówiłam najważniejsze fakty dotyczące wybuchu i przebiegu II wojny światowej, opierając się i ilustrując swoją wypowiedź książką Patryka Pleskota „Wojenna katastrofa 1939-1945” oraz „Powstanie warszawskie – dzień po dniu”. Wykorzystałam także prezentację multimedialną „II wojna świtowa”. Zasadniczym zagadnieniem była rozmowa z uczniami na temat losów dzieci polskich podczas II wojny światowej. W tej części lekcji zaprezentowałam książki napisane przez dziecięcych świadków wydarzeń. Pisząc swoje wspomnienia już jako osoby dorosłe, przedstawiły wojnę widzianą oczyma dziecka, opisując emocje językiem literackim dostosowanym do poziomu i wyobraźni małego czytelnika. Nie ma więc tutaj obrazów, które mogłyby stanowić dla dziecka uraz czy pozostawić trwały ślad. Rzeczywistość przedstawiona jest w sposób delikatny, dostosowany do dziecięcej wrażliwości.

       Tytuły omówionych książek : Joanna Papuzińska „Asiunia” , Michał Rusinek „Zaklęcie na „w” „, Paweł Beręsewicz „Czy wojna jest dla dziewczyn?”, Dorota Combrzyńska – Nogala „Bezsenność Jutki”, Renata Piątkowska „Wszystkie moje mamy”.

       Podsumowaniem lekcji był krotki film „Dzieci wojny” z piosenką w wykonaniu Edmunda Fettinga, który mocno poruszył małe , dziecięce serca i bardzo przemówił do wyobraźni. Po zajęciach, w celu bliższego zapoznania, uczniowie wypożyczali książki do domu. (Zdjęcia)

Ełk, 24.02.2017                                                                                  Mirosława SkorupskaPowrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku