Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Sprawozdanie – „Marsz Świętych”       W ostatni piątek października (28.10.2016r.) w naszym Kościele Parafialnym pod wezwaniem Chrystusa Sługi w Ełku odbył się „Marsz Świętych”. Został zorganizowany przez Zespół Katechetyczny i z pomocą nauczycieli naszej szkoły. W marszu z okazji Wszystkich Świętych uczestniczyli uczniowie naszej szkoły oraz Gimnazjum nr 3 pod opieką wychowawców oraz nauczycieli.

       Celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie sylwetek różnych świętych, którzy mogą być wzorem do naśladowania, autorytetem dla dzieci i młodzieży, a także ukazanie świętości jako normalności naszego życia. Była to także okazja do poznania polskich tradycji i zwyczajów chrześcijańskich związanych z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. W czasie spotkania w kościele rozstrzygnięte zostały także dwa konkursy: na najpiękniejsze przebranie za świętego oraz na transparent z hasłem zachęcającym do życia w świętości.

       Nasz inicjatywa spotkała się z przychylnym przyjęciem i żywym odzewem. Wprawdzie deszczowa pogoda pokrzyżowała plany i nie przeszliśmy barwnym korowodem ulicami Konieczek, ale główny cel „Marszu Świętych” został osiągnięty – młodzi ludzie uczcili ludzi wyniesionych na ołtarze oraz zamanifestowali swoją jedność i udowodnili, że Uroczystość Wszystkich Świętych to jeden z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. (Zdjęcia)

Zespół katechetyczny: pani Urszula Godlewska i Ks. Paweł Zaskowski


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku