Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Sprawozdanie z konkursu „Nasz Patron – Jan Paweł II”


       Na początku października opiekunki Samorządu Uczniowskiego, pani Grażyna Barcińska i pani Anna Lewoc, zaproponowały uczniom udział w konkursie „Nasz Patron – Jan Paweł II”.

       Główne cele tego przedsięwzięcia to:

­       -       pielęgnowanie pamięci o patronie szkoły Janie Pawle II;
­
       -       popularyzacja wiedzy o życiu, nauczaniu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II;
­
       -       pogłębianie znajomości nauczania Jana Pawła II i przesłania Jego pontyfikatu;
­
       -       rozbudzanie zainteresowania wśród dzieci osobą wybitnego Polaka;
­
       -       kształtowanie postawy szacunku i uznania dla Papieża Polaka.

       Zadaniem uczniów było wykonanie albumu o Janie Pawle II. W pracach należało uwzględnić takie informacje jak: życie i działalność Ojca Świętego oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 9 w Ełku. Albumy dzieci (indywidualnie albo w zespołach) mogły przygotować w czasie godzin wychowawczych poświęconych patronowi szkoły lub w domu. Przy ocenie prac komisja w składzie: Anna Lewoc, Grażyna Barcińska, Anna Chmielecka i Barbara Jabłońska brała pod uwagę poprawność rzeczową, oryginalność, pomysłowość, oraz estetykę wykonania.

       Na konkurs wpłynęło 17 albumów, które wykonało w sumie dwadzieścioro siedmioro uczniów z klas IV – VI.       Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

              I miejsce – Bartosz Budziński kl. IV b – 26,5 pkt

              II miejsce – Magdalena Szyszkowska kl. V b – 25 pkt
                                 Patrycja Kiełczewska kl. VI b – 25 pkt

              III miejsce – Malwina Petruczenko i Aleksandra Kowalewska kl. VI b – 22,5 pktLaureaci konkursu ze swoimi pracamiGratulujemy wszystkim uczestnikom dużej wiedzy i pomysłowości!
(Zdjęcia)


                                                                                                                Anna Lewoc


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku