Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Sprawozdanie z wycieczki do Olsztyna


       20 października 2016 r. szóstoklasiści z naszej szkoły pod opieką pani Ewy Grabowskiej, Anny Nartowicz i Anny Lewoc pojechali na wycieczkę do Olsztyna.

       Najpierw zatrzymaliśmy się w Muzeum Przyrody. Tu, w pałacu z końca XIX, obejrzeliśmy bardzo ciekawe eksponaty – zwierzęta, które mieszkają na terenie naszego województwa. Zwiedzając muzeum, wzięliśmy również udział w grze dydaktycznej. Zadaniem uczniów było odszukanie wśród zbiorów i nazwanie przedstawicieli różnych gatunków ssaków, ptaków, ryb i gadów występujących na Warmii i Mazurach. Następnie uczestniczyliśmy w lekcji, w czasie której poznaliśmy wiele ciekawostek o florze i faunie naszego regionu.

       Z muzeum udaliśmy się do Planetarium, gdzie, w trakcie projekcji edukacyjne pt. „Opowieści o niebie i gwiazdach”, przenieśliśmy się w wirtualną podróż po niebie i uczyliśmy się rozpoznawać planety i gwiazdozbiory.

       Ostatnim etapem naszej wycieczki był Zamek Kapituły Warmińskiej, którego najbardziej znanym mieszkańcem był Mikołaj Kopernik. Najpierw poznaliśmy krótką historię Warmii i Olsztyna. Następnie podziwialiśmy pamiątki po wielkim polskim astronomie, na przykład tablicę doświadczalną z 1517 r., czy inkunabuł medyczny pochodzący z biblioteki Kopernika. Oglądaliśmy również zabytki archeologiczne, numizmatyczne i piśmiennicze, kolekcje rzeźby gotyckiej, malarstwa religijnego, portretu holenderskiego, wyrobów konwisarskich i ludwisarskich, grafiki współczesnej. Zaciekawiła nas również sala prezentująca sztukę, rzemiosło artystyczne i kulturę ludową Warmii.

       Wycieczka była dla nas wszystkich bardzo interesującą lekcją przyrody i historii naszego regionu. Dała nam możliwość poznania (innego niż na zajęciach szkolnych) środowiska przyrodniczego, historii i tradycji naszego regionu, które są przecież elementem dziedzictwa narodowego kraju. (Zdjęcia)
Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku