Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

MIĘDZYNARODOWA WPÓŁPRACA ROZPOCZĘTA


       Od października 2016 roku „pełną parą” ruszyła współpraca międzyszkolna ełckiej Szkoły Podstawowej nr 9 z łotewską podstawówką GulbenesVidusskola, Skolas Iela 12 w miejscowości Gulbenes.

       Pierwszym krokiem było nawiązanie korespondencyjnej znajomości przez uczniów z klas IV – V obu szkół. W przesyłanych listach dzieci zazwyczaj przedstawiały siebie oraz miejscowość, z której pochodzą. Kolejnym etapem będzie wymiana informacji na płaszczyźnie kultury. Obie strony między innymi: przygotują i przedstawią opis kraju oraz stolicy, zaprezentują stroje ludowe i muzykę jak również samodzielnie przygotują i prześlą drobne upominki gwiazdkowe. W przyszłości zaplanowana jest także wymiana międzyszkolna (wstępnie w przyszłym roku szkolnym odwiedzą nas młodzi goście z Łotwy wraz z opiekunami).

       Dzięki podjętej współpracy między wspomnianymi szkołami europejskimi zauważalna jest, u ełckich dzieci, zwiększona motywacja do nauki języka angielskiego, ponieważ w tym języku obie szkoły porozumiewają się, jak również istnieje możliwość realnego kształcenie interkulturowego, istotnego nie tylko w procesie nauczania, ale również rozumieniu innych kultur oraz narodowości.


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku