Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Sprawozdanie


       Nasza szkoła nosi imię wielkiego Polaka - Jana Pawła II . Jesteśmy z tego bardzo dumni. Mamy również świadomość, że to zobowiązuje nas do przestrzegania jego nauki, naśladowania go, a także do posiadania wiedzy o swoim patronie.

       Niedawno obchodziliśmy rocznicę śmierci Jana Pawła II. Chcąc oddać hołd naszemu patronowi panie Wiesława Witkowska oraz Agnieszka Sierzputowska zorganizowały w naszej szkole konkursy dla klas młodszych.

       Uczniowie klas III zmagali się w konkursie wiedzy o Janie Pawle II. Maluchy wykazali się ogromną wiedzą o swoim patronie. Test miał formę pytań zamkniętych, a dotyczył całego życiorysu papieża. Laureatami konkursu zostali:

                            I miejsce Jakub Chodorowski z kl. III b

                            II miejsce Oliwer Chiliński z kl. III a

                            III miejsce Filip Dąbkowski z kl. III b

       Zwycięzcom gratulujemy sukcesu!

       Natomiast uczniowie klas I oraz klas II uczcili pamięć o swoim patronie, wykonując pracę plastyczną zatytułowaną ,, Jan Paweł II - mój patron.” Dzieci różnymi technikami plastycznymi wykonały ciekawe i piękne prace. Galerię możemy podziwiać na holu I piętra.

       Laureatami konkursu plastycznego zostali następujący uczniowie

                            I miejsce Kornelia Czyżewska z kl. I b
                                          Nikola Zadrożna z kl. I a
                                          Weronika Laskowska z kl. I d

                            II miejsce Paulina Kalinowska z kl.I a
                                          Judyta Modzelewskaz kl. I d
                                          Łucja Czapczyk z kl.I c

                            III miejsce Ola Potuszyńska z kl. I a
                                                 Szymon Kmiciński z kl. I b

                            I miejsce Martyna Bagińska z kl. II b
                                             Eryk Szulewski z kl. II a

                            II miejsce Gabriela Wądołowska z kl. II b
                                            Artur Wojsław z kl. II a

                            III miejsce Filip Szymaszko z kl. II c
                                             Antonina Kaczmarczyk z kl. II b

       Naszym małym artystom serdecznie gratulujemy. A całą społeczność szkoły zachęcamy do rozsławiania naszego patrona – Jana Pawła II. (Zdjęcia)

                                                                                                           W. Witkowska
                                                                                                         A. Sierzputowska


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku