Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII „AFTERNOON TEA” ROZSTRZYGNIĘTY!


       23 maja 2016 roku odbyła się, w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, kolejna edycja międzyszkolnego konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii „Afternoon tea”. Wzięli w nim udział chętni uczniowie z ełckich szkół podstawowych, z klas: V-VI.

       Zadaniem uczniów było napisanie testu w czasie 45 minut. Test zawierał pytania zamknięte lub wymagające krótkiej odpowiedzi, podpisywanie obrazków związanych z geografią lub symbolami Wielkiej Brytanii.

       Po napisaniu testu zostali wyłonieni najlepsi uczniowie, którzy przeszli do kolejnego etapu, a była to część ustna. Uczniowie losowali pytania, mieli czas na przygotowanie odpowiedzi, po czym nie tylko wypowiadali się na wylosowany temat w języku angielskim, ale również otrzymywali od przewodniczącej komisji dodatkowe pytanie, na które musieli od razu właściwie zareagować.

       Najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ełku, ponieważ właśnie im przyznano pierwsze oraz drugie miejsca. I tak kolejno:

              I miejsce przyznano Antoniemu Prądzyńskiemu (SP nr 3)

              II miejsce – Kinga Czyżewska (SP nr 9) i Kinga Mitrofan (SP nr 3)

              III miejsce – Jakub Górski (SP nr 9)

       Nagrodzeni zostali nie tylko najlepsi uczniowie, ale również wszyscy uczestnicy konkursu oraz nauczycielki. W wolnej chwili uczestnicy oraz opiekunowie mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku.

       Całość konkursu, który miał na celu rozbudzenie zainteresowania kulturą i obyczajowością Wielkiej Brytanii, rozwijanie sprawności językowych oraz integracja środowisk uczniów i nauczycieli ełckich szkół, przygotowały panie: Elżbieta Rafałowska, Joanna Kotarska oraz Agnieszka Gilewska.

Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku