Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Sprawozdanie z turnieju czytelniczo – sportowego „Każdy trening mistrza czyni…”


       Dnia 14 marca 2106 roku na sali gimnastycznej odbył się turniej klas IV-VI „Każdy trening mistrza czyni – umysłowy czy sportowy - daje efekt wyborowy”. Celem imprezy było przede wszystkim zwrócenie uwagi na ścisły związek pomiędzy treningiem umysłowym i fizycznym, systematyczność i potrzebę ciągłego ćwiczenia dla osiągania zamierzonych sukcesów .

       Podczas turnieju uczniowie wzięli udział w 5 zadaniach czytelniczych oraz 4 konkurencjach sportowych, które w większości połączone były z zadaniem umysłowym. Konkurencje odbywały się na zmianę.

Zadania czytelnicze to : „Wyścig słów” czyli poprawne i płynne czytanie,„W labiryncie myśli” czyli skojarzenia ( do wybranych wyrazów ) , „W świecie książek” czyli układanie hasła promującego, zachęcającego do czytania , „Tańczące literki” czyli układanie wyrazów z innych słów oraz „Gimnastyka dla języka” czyli łamańce językowe.

Konkurencje sportowe : „Poczta” – ustawianie wieży z pudeł, „Baśniowy bieg” – skoki przez skakankę połączone z odnajdywaniem tytułów baśni , „Ortograficzny wyścig” – kozłowanie slalomem z jednoczesnym uzupełnianiem wyrazów z trudnością ortograficzną oraz „Weź gazetę” – sztafeta.

Klasy rywalizowały ze sobą na poszczególnych poziomach. Uczniowie biorący udział w zadaniach indywidualnych pracowali na rzecz całej grupy. Po zakończeniu turnieju komisja podsumowała efekt pracy i wyłoniła zwycięzców.

WYNIKI :

W kategorii klasy IV – I miejsce z sumą 103 punktów zdobyła klasa 4 a

W kategorii klasy V - I miejsce z wynikiem 105 punktów zdobyła klasa 5 b

W kategorii klas VI – I miejsce z sumą 111 punktów – klasa 6 c.

Pozostała punktacja :

Klasa 4b – 93 punkty

Klasa 5a – 95 punktów

Klasa 6b- 109 punktów

Klasa 6a – 92 punkty

Oto niektóre hasła na temat czytania ułożone przez dzieci :

„Czytaj tyle ile chcesz, bo czytanie zdrowe jest” – kl. 5a

„Książki są jak klucze do bram innych światów’ – kl. 4a

„Książka wzrusza i zachwyca. Książka to wiedzy skarbnica. – kl. 6a

„Często bracie książki czytaj i przygody w locie chwytaj” – kl. 6b


Turniej był nie tylko okazją do zaprezentowania swoich umiejętności, kondycji fizycznej i umysłowej , ale stał się też doskonałą zabawą. (Zdjęcia)

                                                                                        Opracowała : Mirosława Skorupska


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku