Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

„Książka jak cudowny dywan w nowe światy nas porywa”
DRODZY RODZICE !


       Czytanie jest jedną z najważniejszych umiejętności, które zdobywa uczeń już w klasie pierwszej, a następnie doskonali w kolejnych latach edukacji. Jest czynnością bardzo złożoną. Wymaga współdziałania funkcji słuchowych i wzrokowych oraz uwagi, pamięci i myślenia. Aby opanować umiejętność czytania, dziecko musi osiągnąć odpowiednią dojrzałość. Powinno również wytrwale i systematycznie ćwiczyć. Wraz z kolejnymi ćwiczeniami stopniowo opanowuje techniczny aspekt czytania. To osiągnięcie jest niezwykle ważne, ale niewystarczające do tego, aby mogło ono być wykorzystywane przez ucznia do samodzielnego zdobywania wiedzy, a także do rozwiązywania rozmaitych zadań, które niesie ze sobą codzienne życie. Aby czytanie było w pełni użyteczne – a także przyjemne – dziecko musi nauczyć się spostrzegania logicznych powiązań między odczytywanymi przez siebie wyrazami. Krok po kroku musi także opanować umiejętność znajdowania w tekście ważnych dla siebie informacji.

Rodzina odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. Pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Edukacja w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u małych czytelników zamiłowanie do książek.

Wyrobienie nawyku czytania książek i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne i kojarzyły się z rzeczą przyjemną, może się udać tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły. Książka jest jednym z najważniejszych środków w dziedzinie przekazywania wiedzy. Czytanie rozwija sferę poznawczo – intelektualną, wzbogaca wartości moralno – społeczne, rozwija pamięć i wyobraźnię, zapewnia zdrowy rozwój emocjonalny dziecka oraz zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów. Dzieci patrzą na nas i uczą się biorąc z nas przykład. Ostatnie badania dowodzą, że aż 75% dzieci w wieku przedszkolnym woli oglądać telewizję niż słuchać książki. Tylko 25% sięga z własnej woli po książkę. Na oglądanie telewizji współczesny Polak poświęca blisko 200 minut dziennie, a na rozmowę z dziećmi jedynie 6 minut!

Drodzy Rodzice, zachęcamy Was gorąco, abyście rozbudzali i podtrzymywali zainteresowania czytelnicze waszych pociech poprzez codzienne głośne czytanie dzieciom - wystarczy 20 minut dziennie

Gdy dziecko idzie do szkoły, powinniśmy mu nadal głośno czytać. Zanim dzieci opanują trudną technikę czytania, muszą włożyć w to wiele wysiłku i pracować przez dłuższy czas na prostych tekstach. Prawdopodobnie jest niewiele sześcio-, siedmio-, czy ośmiolatków, którzy samodzielnie są w stanie przeczytać np. „Opowieści z Narnii”, ale prawie wszyscy mogą bez trudu ich wysłuchać i zrozumieć całe bogactwo treści. Dlatego też nie powinniśmy przestawać dziecku czytać na początku nauki szkolnej, a przełoży się to na rozwój języka i umiejętność rozumienia świata. Od dawien dawna rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom bajki, wiersze, opowiadania. Postarajmy się, aby tak było nadal. Pamiętajmy o korzyściach, które płyną z czytania dla dzieci.

Starajmy się także zachęcać i motywować starsze dzieci, bądźmy dla nich pozytywnym przykładem , niech nasze pociechy widzą, że my także czytamy. W miarę możliwości finansowych zamiast np. gier komputerowych , kupujmy książki, korzystajmy z zasobów biblioteki, zachęcajmy do udziału w imprezach czytelniczych zarówno w szkole jak i poza nią.

Dajmy szansę naszym dzieciom, by wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

Nauczyciele bibliotekarze SP9 Ełk

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w realizowanym w naszej szkole projekcie czytelniczym „Każdy trening mistrza czyni…”. W ramach imprezy odbywają się w bibliotece „rozczytane przerwy”, w każdy wtorek i środę na obu długich przerwach. Można zostać lektorem lub posłuchać jak nowe, ciekawe książki, czytają koleżanki i koledzy. W programie także słuchowiska. Zapraszamy również dzieci do zabawy i rywalizacji w turnieju czytelniczo – sportowym, konkursach : literackim na list zachęcający do przeczytania książki ; plastycznym na plakat reklamujący książkę. Całe przedsięwzięcie dotyczy nowego księgozbioru zakupionego z programu „Książki naszych marzeń”.

Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku