Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Tydzień aktywności fizycznej w Szkole Podstawowej nr 9 w Ełku


       11 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 9 w Ełku odbył się apel podsumowujący tydzień aktywności fizycznej, który przebiegał pod hasłem „Aktywność fizyczna to dla nas podstawa, sprawny umysł i świetna zabawa”. Zostały na nim wręczone nagrody i dyplomy dla uczestników licznych konkursów, które miały miejsce w ciągu minionego tygodnia. Uczniowie biorący w nich udział mogli wykazać się wiedzą dotyczącą wagi sportu w naszym życiu, zdolnościami plastycznymi oraz znajomością języka angielskiego, ponieważ jedną z prac pt. „My sports week”należało wykonać właśnie w tym języku.

       Ponadto w ciągu ostatnich dni korytarz na I piętrze „zamienił się” w salę gimnastyczną, a dzieci świetnie bawiły się przy muzyce podczas długiej przerwy. „Roztańczone przerwy” i „przerwy ze skakanką”poprowadziła pani Dorota Markowska. Nie zabrakło chętnych, którzy mogli wykazać się sprawnością fizyczną i umiejętnością tańca. Taki rodzaj zabawy podczas przerw śródlekcyjnych jest prawdziwą zachętą do aktywnego spędzania czasu wolnego.

       Tydzień aktywności fizycznej jest projektem edukacyjnym realizowanym w Szkole Podstawowej nr 9 w ramach prac nad uzyskaniem certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Za jego przygotowanie i przeprowadzenie odpowiadały panie: Agnieszka Karanowska, Dorota Markowska oraz Elżbieta Rafałowska. (Zdjęcia)


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku