Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Sprzątania Świata - sprawozdanie       Chcąc uwrażliwiać naszych podopiecznych na potrzebę dbania o przyrodę oraz ukazać, że to, jak wygląda otoczenie w którym żyjemy, zależy od nas samych, skorzystaliśmy z zaproszenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego oraz Nadleśnictwa Ełk do udziału w dorocznej akcji Sprzątania Świata i 17 września 2015 roku nasi uczniowie wraz ze swoimi opiekunami wzięli udział w sprzątaniu bliższej i dalszej okolicy naszej szkoły. W porządkowaniu „świata” wzięły udział trzy klasy – IV a, IV b i V b pod opieką p. Ewy Grabowskiej, Grażyny Barcińskiej, Anny Lewoc i p. Stanisława Masłowskiego. Uczniowie dobrze przygotowani tzn. zaopatrzeni w kolorowe worki, rękawice, odpowiedni strój i pozytywnie zmotywowani szczytnym celem akcji ruszyli spod szkoły o godzinie 9:00. Każdy uczestnik miał za zadanie zbierać różne rodzaje odpadów: szkło, plastik, papier, folię, puszki aluminiowe itp.

       Rezultatem przedsięwzięcia było uzbieranie kilku worków śmieci.
Dzieci uczestniczyły w sprzątaniu bardzo chętnie i z wielkim przejęciem.
Po ciężkiej i wyczerpującej pracy, która była też świetną lekcją poszanowania środowiska, na dzieci czekało ognisko z pysznymi kiełbaskami.

       Akcja „Sprzątanie Świata” uczy odpowiedzialności za otaczający nas Świat, pobudza do działania w ramach ekologii i jest pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia. (Zdjęcia)


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku