Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenie!

       Dnia 17.04.2015r. odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny
„Dobre rady na odpady” pod hasłem: „W świecie dużych i małych zwierząt”.

W konkursie wzięło udział 27 uczniów z klas 0-III.

Wyniki konkursu:

       KL. „0”

                     I miejsce Julia Laskowska 0A
                                     Weronika Laskowska 0A

                     II miejsce Damian Wojsław 0B
                                     Dawid Sadowski 0B
                                     Grzegorz Zakrzewski 0A

                     III miejsce Magdalena Zawadzka 0B
                                      Patryk Sokołowski 0B
                                      Kinga Miedzianowska 0A

       KL. I

                     I miejsce Natasza Głowacka IA
                                    Michał Kuczyński IC
                                    Piotr Wittlieb IB

                     II miejsce Milena Rymkiewicz IA
                                    Klaudia Święcicka IC

                     III miejsce Lena Odolecka I C
                                     Alicja Cimochowska IC

       KL. II

                     I miejsce Elżbieta Prostko IIB

                     II miejsce Oliwia Kamińska IIA

                     III miejsce Bartosz Kruczyński IIA


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku