Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenie!

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
„ŁAMIGŁÓWKI BEZ KLASÓWKI”


       21 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku po raz kolejny najlepsi matematycy i poloniści z klas czwartych ełckich szkół podstawowych rywalizowali ze sobą w Międzyszkolnym Konkursie „Łamigłówki bez klasówki”. W tym roku nad wydarzeniem tym honorowy patronat objął Prezydent Miasta Ełk Pan Tomasz Andrukiewicz.

       Głównym celem konkursu, do którego przystąpiło 26 dzieci ze wszystkich ełckich podstawówek, jest propagowanie nauki wśród uczniów, popularyzacja wiedzy oraz umiejętności matematycznych i polonistycznych, a także motywowanie uzdolnionych dzieci do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami.

       Do udziału w konkursie zapraszamy czwartoklasistów ze wszystkich szkół podstawowych naszego miasta. Ma on na celu wyłonienie i wyróżnienie uzdolnionych matematycznie
i polonistycznie dziesięciolatków, propagowanie nauki wśród uczniów szkoły podstawowej, popularyzację wiedzy i umiejętności matematycznych i polonistycznych, diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania talentów. Uważamy, że jest to również bardzo dobra forma wymiany doświadczeń między szkołami, a proponowana przez nas formuła konkursu stwarza doskonałą okazję do zdrowej rywalizacji i wspólnej zabawy.

       Po oficjalnym powitaniu i otwarciu turnieju dwuosobowe drużyny wraz z opiekunami udały się do wyznaczonych klas (oddzielnie matematycy, oddzielnie poloniści), by tam zmierzyć się z zadaniami przygotowanymi przez organizatorki: panią Grażynę Barcińską i panią Joannę Zgódkę - nauczycielki matematyki oraz Barbarę Dardzińską i panią Annę Lewoc - polonistki.

       Konkurs matematyczny zaczęliśmy „Rzymską krzyżówką”, w której uczniowie mogli sprawdzić swoją znajomość symboli rzymskich. Dalej rozpoznawali zdania prawdziwe
i fałszywe wśród pojęć matematycznych. Dość trudne ale ciekawe zadania, jak wyrazili się młodzi matematycy, to konkurencja „Mniej do liczenia, bardziej do myślenia”. Zawodnicy musieli wykazać sie biegłą znajomością działań pisemnych, w konkurencji „Rachmistrz”, rozwiązywali też „Zagadki liczbowe”. Na zakończenie zagrali w „ Matematyczną grę
w karty”. Wszyscy zawodnicy przynieśli ze sobą rebus, który również był zadaniem konkursowym.

       Natomiast pasjonaci języka ojczystego zmagania rozpoczęli od zaprezentowania pracy domowej - rebusu z dowolnym hasłem polonistycznym. Następnie redagowali dialog miedzy złą macocha a Śnieżką. Nazywali środki stylistyczne, tworzyli wyrazy bliskoznaczne
i pokrewne. Z rozsypanki wyrazowej układali zdanie, a następnie rysowali jego wykres
i wypisywali związki wyrazowe. Musieli też wykazać się znajomością pojęć polonistycznych, rozwiązując krzyżówkę i wyjaśniając hasła ukryte w rebusach. Sprawdzali też swoją znajomość rodzajów wypowiedzeń, a na koniec uzupełniali dyktando z lukami.

       Nasi młodzi goście dzielnie stawili czoła wszystkim zadaniom i z wielkim zapałem rozwiązywali łamigłówki. Jak sami przyznają, większość poleceń nie sprawiła im trudności. Po wykonaniu wszystkich zadań uczniowie i ich opiekunowie zostali zaproszeni na skromny poczęstunek. Po nim nastąpiło ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród dla wszystkich uczestników konkursu.

       W XI edycji konkursu matematycznego najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II – Jakub Bugała i Samuel Chodorowski. Na drugim miejscu uplasowali się przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej – Oliwer Jaworowski i Adam Ciombor (opiekun p. Mariola Galicka), a trzecie zajęli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – Wiktor Grabowski oraz Damian Sulewski (opiekun p. Joanna Witkowska).

       W IV edycji konkursu z języka polskiego triumfowała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej – Damian Żywno i Bartosz Kottlenga, których przygotowywała pani Anna Konopka. Na II miejscu uplasowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera – Maja Truszkowska i Julia Tydman (opiekunka – pani Beata Dzierżanowska), a na trzecim drużyna gospodarzy – Aleksandra Dźwilewska i Lena Borowik (opiekunka – pani Anna Chmielecka).

       Zwycięzcom oraz ich opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

       Dziękujemy uczniom i nauczycielom za odpowiedź na nasze zaproszenie i przybycie do Dziewiątki. Mamy nadzieję, że „Łamigłówki bez klasówki”, które upłynęły w przyjaznej atmosferze, dostarczyły jej uczestnikom wielu miłych wrażeń, promując wśród uczniów
i nauczycieli ideę rozwijania zdolności i kreatywności dzieci. (Zdjęcia)


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku