Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Sprawozdanie z konkursu recytatorskiego dla kl. 0 – III


       Dnia 25 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku odbył się szkolny konkurs recytatorski dla uczniów klas młodszych. Turniej podzielono na dwie kategorie wiekowe: uczniowie klas 0 – I oraz uczniowie klas II – III. Dzieci prezentowały dowolny utwór, przygotowywany pod kierunkiem pań wychowawczyń z poszczególnych klas edukacji wczesnoszkolnej. W jury zasiadły panie organizatorki: Agnieszka Sierzputowska, Wiesława Witkowska oraz pani bibliotekarka Mirosława Skorupska.

       Celami konkursu była:

1.Popularyzacja literatury pięknej.

2.Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.

3.Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.

       Uczniowie prezentowali wysoki poziom umiejętności recytatorskich i byli świetnie przygotowani. Niektóre dzieci deklamowały własne utwory, więc rosną nam przyszli poeci. Na uwagę zasługuje uczeń z klasy I c - Oliver Sołtys.

       Laureatami konkursu na poziomie kl. 0 – I zostali:

       I miejsce              Antonina Kaczmarczyk z kl. I b
                                          Natalia Tekień z kl. I a

       II miejsce              Konrad Piwowarczyk z kl. I b

       III miejsce              Kasia Kurzątkowska z kl. I c
                                          Tatiana Karpienko z kl. I b

       Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała: Angelika Borkowska z O a


Laureatami konkursu na poziomie klas II – III zostali:

       I miejsce              Magda Szyszkowska z kl. III b

       II miejsce              Oliwia Kamińska z kl. II a
                                          Aleksandra Miszler z kl. III b

       III miejsce              Michał Odojewski z kl. II b
                                                 Emilia Piekarska z II b

       Wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. (Zdjęcia)


                                                                                                         Wiesława Witkowska
                                                                                                    Agnieszka SierzputowskaPowrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku