Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenie!

„Jestem grzeczny i bezpieczny”

PROGRAM
SZKOLNYCH DNI PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I AGRESJI
W KLASACH I – VI

(20 – 25 marca 2015)I dzień – 20 marca: Dzień Odkrywców Talentów.

II dzień – 23 marca:

KLASY I – III

1. godz. 1045 – 1230 – zajęcia w szkole z wychowawcami:
       ~wspólne wykonywanie klasowych plakatów „Jestem grzeczny i bezpieczny” (po zrobieniu prac należy umieścić je obok sali lub na jej drzwiach),
       ~zajęcia wychowawcze (można skorzystać z przygotowanych scenariuszy).
2. godz. 1045 – szkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie (dla uczniów klas II – III, sala 109).
3. godz. 1300 – spotkanie w kościele.

KLASY IV – VI

1. godz.855 – 1035 – zajęcia w szkole z wychowawcami:
~ wspólne wykonywanie klasowych plakatów „Jestem grzeczny i bezpieczny”
(po zrobieniu prac należy umieścić je obok sali lub na jej drzwiach),
~ zajęcia wychowawcze (można skorzystać z przygotowanych scenariuszy)..
2. godz.900 – szkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie (dla uczniów klas IV – VI, sala 209).
3. godz. 1100 – spotkanie w kościele.

III dzień – 24 marca:

KLASY I – III

1. godz. 1045 – 1230 – zajęcia wychowawcze w szkole.
2. godz. 1300 – spotkanie w kościele.

KLASY IV – VI

1. godz.855 – 1035 – zajęcia wychowawcze w szkole.
2. godz.900 – „Bezpieczny” wiersz – konkurs recytatorski (dla chętnych uczniów klas IV – VI, biblioteka szkolna).
3. godz.950 – zebranie SU – wspólne tworzenie Szkolnego Kodeksu Zachowania.
4. godz. 1100 – spotkanie w kościele.

IV dzień – 25 marca:

KLASY I – III

1. godz. 1045 – apel podsumowujący Szkolne Dni Przeciwdziałania Przemocy:
- wystąpienie pana dyrektora,
- prezentacja i wierszyki,
- podsumowanie konkursów,
- prezentacja przez klasy „grzecznej mody” (z każdej klasy dwie osoby).
2. godz. 1150 – zajęcia z wychowawcami.
3. godz. 1300 – spotkanie w kościele.

KLASY IV – VI

1. godz.855 – apel podsumowujący Szkolne Dni Przeciwdziałania Przemocy:
- wystąpienie pana dyrektora,
- prezentacja i wierszyki,
- podsumowanie konkursów,
- prezentacja przez klasy „grzecznej mody” (z każdej klasy dwie osoby).
2. godz.950 – zajęcia w szkole z wychowawcami.
3. godz. 1100 – spotkanie w kościele.


       W poniedziałek, wtorek i środę obowiązuje żółty kolor – strój albo element ubrania, dodatek (apaszka, chusteczka, czapeczka, itp.), wszyscy też nosimy znaczki z uśmiechniętą buzią.


Organizatorki:
Grażyna Barcińska
Anna Chmielecka
Anna Lewoc


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku