Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Wszystkich Rodziców i innych zainteresowanych
ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE W SZKOLE


       Oprócz prezentacji osiągnięć Uczniów „Dziewiątki” można będzie porozmawiać z nauczycielami na tematy dotyczące nauki i zajęć pozalekcyjnych organizowanych w naszej szkole.

       Szczególnie zapraszamy Rodziców, których dzieci rozpoczną naukę w roku szkolnym 2015/16.

Harmonogram:

I Wiosenny Dzień Talentów w Szkole Podstawowej nr 9 w Ełku


20 marca 2015 r. (piątek) w godz. 8.55-11.30 w Szkole Podstawowej nr 9 w Ełku odbędzie się I Wiosenny Dzień Talentów


Celem imprezy jest:

        zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby uczniów uzdolnionych, posiadających ponadprzeciętne zainteresowania i pasje,
        możliwość pokazania swoich pozaszkolnych zainteresowań przez dzieci,
        rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów,
        ukazanie ciekawych aspektów w nauczaniu przedmiotów uznawanych powszechnie za trudne,
        rozbudzanie pasji i zainteresowań uczniów w celu podniesienia efektów kształcenia,
        popularyzacja nauki poprzez prezentację wytworów pracy uczniów uzdolnionych,
        propagowanie idei spędzania pierwszego dnia wiosny w szkole poprzez udział w zabawach i konkursach,
        promocja szkoły i uczniów w środowisku lokalnym.

       Prezentacja osiągnięć dzieci będzie połączona z wystawą uczniowskich prac. Przedsięwzięciu patronuje myśl Stanisława Staszica: „Talent jest to kawałek szlachetnego, lecz surowego metalu. Dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje”.

Przebieg imprezy:

8.55-10.35 – klasy 4-6

10.35-11.30 – klasy 0-3

W godzinach 11.30 – 12.30 wszyscy nauczyciele będą do dyspozycji zainteresowanych.

Organizatorzy I Wiosennego Dnia Talentów:

       Agnieszka Karanowska

       Elżbieta Rafałowska

       Joanna Zgódka

       Agnieszka Gilewska

       Klasa VI a

       Klasa VI b

       Jolanta Gromada (klasy 0-3)


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku