Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Sprawozdanie z konkursu plastycznego


       Dnia 22 I 2015r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne zabawy i sporty zimowe” dla klas 0-III. Wpłynęło 52 prace. Komisja w składzie: Joanna Kalisz, Ewa Gronek i Urszula Godlewska, oceniła prace biorąc pod uwagę tematykę, estetykę i pomysłowość. Wytypowała laureatów w poszczególnych grupach wiekowych:

Kl. 0:

       I msc. Sebastian Bieniek klasa 0a

       II msc. Zuzia Kurowska klasa 0a

       III msc. Mikołaj Bożek klasa 0b

Kl. I:

       I msc: Natasza Głowacka klasa Ia

       II msc. Lena Odolecka klasa Ic

       III msc. Ala Cimochowska klasa Ic

Kl. II:

       I msc. Angelika Górska klasa IIa

       II msc. Maciek Orzechowski klasa IIa

       III msc. Oliwer Chiliński klasa IIa
                       Nikola Przybyłek klasa IIa

Kl. III:

       I msc. Amelka Złotocha klasa IIIa
                     Wiktoria Markowska klasa IIIb

       II msc. Dawid Kwiatkowski klasa IIIb

       III msc. Wiktoria Malinowska klasa IIIa

Organizatorzy:

E. Gronek
J. Kalisz
U. Godlewska
M. Przybył


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku