Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Sprawozdanie z konkursu literackiego,, List do Mikołaja”


       Dnia 4 XII 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 9 w Ełku przeprowadzono konkurs literacki pod nazwą ,,List do Mikołaja”, zaadresowany do uczniów klas III . Celem konkursu było:

          Utrwalenie formy wypowiedzi pisemnej – listu,
       
          Rozbudzenie zainteresowań literackich,

          Rozwijanie wyobraźni i umiejętności jasnego wyrażania własnych potrzeb,

          Rozwijanie twórczości dziecięcej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia.

       Tydzień przed konkursem zostali powiadomieni nauczyciele klas III, otrzymali oni dokładny regulamin konkursu, z celami i terminem realizacji. Konkurs odbył się w szkole, pod czujnym okiem organizatorek - pani Agnieszki Sierzputowskiej oraz pani Wiesławy Witkowskiej. Laureatami konkursu zostali:

       Hubert Wybranowski z kl. III b – I miejsce

       Ada Ramotowska z kl. III b – II miejsce

       Patrycja Stielow z kl. III a – III miejsce

       Natalia Gawronik z kl. III b – III miejsce

       Cieszymy się, że dzieci prosząc o prezenty nie myślą tylko o sobie, ale o innych. Ponadto utrwaliły mniej popularną już w dzisiejszej dobie formę pisania listu.

                                                                                Wiesława Witkowska
                                                                             Agnieszka Sierzputowska


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku