Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Sprawozadanie – ,,Mały Mistrz”


       Nasza szkoła od 1 września 2014r. przystąpiła do ogólnopolskiego programu: ,, Mały Mistrz”, którego ideą jest propagowanie aktywnej postawy wśród dzieci. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny sportowe. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Zdobywca kompletu sprawności otrzyma tytuł Małego Mistrza.
       W miesiącu wrześniu dokonano badania sprawności fizycznej, polegającej na testach sprawnościowych: zwisu na drążku, biegu wahadłowego 10x5m, marszobiegu na 600 m oraz pomiarach wzrostu i wagi dziecka.
       Uczniowie klasy I b pod okiem pani Wiesławy Witkowskiej oraz pani Doroty Markowskiej zdobyły już pierwszą odznakę – Ringowca. Musiały na nią zapracować, pokonując wiele różnorodnych ćwiczeń oraz zaliczyć na koniec test zadaniowy. Dzieci potrafią już świetnie przejść po wyznaczonej linii z kołem ringo na głowie, zbudować wieżę z kół ringo oraz rzucać do celu kołem ringo.
       Każde dziecko otrzymało legitymację, do której sukcesywnie będzie wklejać zdobywane odznaki.
Maluchy bardzo zaangażowały się w ciekawe lekcje wychowania fizycznego, doskonaląc swoją sprawność fizyczną oraz bawiąc się.(Zdjęcia)

                                                                                                         Wiesława Witkowska
                                                                                                         Dorota Markowska


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku