Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenie!

       W związku z przyjęciem do realizacji wniosku Urzędu Miasta Ełku nasza szkoła przystąpiła do projekt „Razem do celu" opracowanego w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

       Jest to kampania przeciw otyłości. Projekt skierowany do całego środowiska szkoły: nauczycieli, uczniów, rodziców. Zasięgiem obejmuje wszystkie miejskie placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, liceum ogólnokształcące. Termin realizacji: od końca października do końca grudnia 2014 r. Całkowita wartość projektu – 56 478 zł, w tym 44 276 zł dofinansowania.
       Z tej okazji zorganizowane zostaną we współpracy z Fundacją Rozwoju Chirurgii Laparoskopowej i Bariatrycznej spotkania ze specjalistami: dietetykiem, lekarzem i psychologiem.
       Ponadto specjaliści Fundacji Rozwoju Chirurgii Laparoskopowej i Bariatrycznej z siedzibą w Ełku pełnić będą dyżury w poradni rodzinnej przy ul. Małeckich 3/32, gdzie można będzie skonsultować indywidualne przypadki i np. ustalić dietę z dietetykiem.
Miejski projekt został przygotowany z myślą o kontynuacji w latach 2015 – 2016.

       Terminy spotkań ze specjalistami w naszej szkole:
1 grudnia 14.00 spotkanie z wybranymi Uczniami - korytarz na II piętrze.
1 grudnia 14.20 serdecznie zapraszam zainteresowanych Rodziców – sala 108.

                                                        Koordynator – Barbara Maria Dardzińska


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku