Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenie!

„Będę Was kochał z Nieba, jak kochałem na ziemi…”

16 października 2014 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Patrona.


       O 8.30 udaliśmy się do kościoła. Msza święta została odprawiona specjalnie z tej okazji. Następnie zaprosiliśmy wszystkich pracowników szkoły, uczniów i nauczycieli na prezentację multimedialną (przygotowaną przez panie Annę Chmielecka i Annę Lewoc), w której przypomnieliśmy życie i działalność Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II. Podczas prezentacji kilkakrotnie wsłuchiwaliśmy się w słowa Papieża – fragmenty przemówień, refleksji. Czuliśmy, że jest obecny i mówi do każdego z nas…
Uczennica Ola Dźwilewska (IVa) przepięknie i wzruszająco zaśpiewała piosenkę „Księga się zamyka”, niektórym zakręciła się łza w oku.
       Oglądanie prezentacji podzieliliśmy na dwie tury. Najpierw klasy 0-3, w tym czasie uczniowie z klas 4-6 udali się do swoich sal na godzinę wychowawczą, a prezentację obejrzeli na następnej lekcji, wówczas młodsze klasy spotkały się z wychowawcami. Nauczyciele mieli okazję porozmawiać ze swoimi wychowankami o Patronie szkoły, niektóre klasy zrobiły piękne plakaty poświęcone Janowi Pawłowi II.
       Chociaż w tym dniu nie było zajęć dydaktycznych, na pewno nasze „spotkanie” z Janem Pawłem II – wspaniałym nauczycielem i ponadczasowym autorytetem było pouczające, przyniosło wiele wzruszeń i refleksji.
       Na uroczystości był obecny proboszcz naszej parafii Ksiądz Prałat Mieczysław Brzóska oraz przewodniczący Rady Rodziców- pan Dariusz Wasilewski.
       Przepiękną dekorację zaprojektowały i wykonały panie Grażyna Barcińska, Anna Chmielecka oraz Anna Lewoc. Oprawą muzyczną zajęła się pani Anna Nartowicz.
Komentarze do prezentacji czytali uczniowie z klas czwartych- Ola Dźwilewska, Patrycja Kiełczewska, Kuba Bugała i Bartek Malinowski.(Zdjęcia)


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku