Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenie!

W hołdzie Naszemu Patronowi

       27 kwietnia 2014r. Wielki Polak, Nasz Patron, Jan Paweł II został włączony w poczet świę-tych. Następnego dnia, 28 kwietnia, odbył się w naszej szkole koncert pod hasłem: „RADUJMY SIĘ”, organizacją którego zajęły się panie: Anna Chmielecka, Grażyna Barciń-ska oraz Anna Lewoc.
Pragniemy rozsławiać imię Naszego Patrona oraz ukazywać Jego naukę, propagować wartości jakie głosił, zaproponowaliśmy więc wspólne świętowanie szkołom z miasta i gminy Ełk.
Na nasze zaproszenie odpowiedziała Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stradunach oraz Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach. Do koncertu włączyli się również uczniowie z naszej szkoły. Niektórzy połączyli swoje siły na poziomach klas, inni wystąpili sami. Uczniowie przygotowali różne pieśni i piosenki w hołdzie Janowi Pawłowi II, klasa VI a wyrecytowała wiersz poświecony Naszemu Patronowi. Klasa VI b wybrała natomiast kilkanaście anegdot z życia Papieża i zaprezentowała je w trakcie koncertu. Również wychowawcy włączyli się czynnie w przygotowania, niektórzy nawet wystąpili ze swoimi klasami.
Na naszym koncercie nie zabrakło znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycił nas
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Romuald Kamiński, wiceprezydent Ełku Pan Artur Urbański, proboszcz naszej parafii Ksiądz Prałat Mieczysław Brzóska, przewodniczący Rady Rodziców Pan Dariusz Wasilewski oraz dyrektorzy szkół.
Po koncercie zaprosiliśmy wszystkich gości na słodki poczęstunek.
       Kanonizacja naszego Rodaka była dla wielu Polaków ważnym wydarzeniem, chcieliśmy, jako szkoła nosząca imię Jana Pawła II, naszym skromnym koncertem oddać hołd Wielkiemu Polakowi. Podkreślić, że pragnienie milionów ludzi na całym świecie, którzy po śmierci Pa-pieża wołali „SANTO SUBITO” właśnie się spełniło.(Zdjęcia)


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku