Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

II ETAP MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU W NASZEJ DZIEWIĄTCE

       27 marca 2014 roku w ełckiej Szkole Podstawowej nr 9 im. J. Pawła II miał miejsce II etap międzyszkolnego konkursu z wiedzy o sporcie w Wielkiej Brytanii :”Afternoon tea”. W konkursie wzięło udział 18 uczniów z ełckich oraz poza ełckich szkół podstawowych z klas: IV – VI, którzy musieli rozwiązać test składający się ze szczegółowych 53 pytań zamkniętych oraz 12 otwartych związanych ze sportem na wyspach brytyjskich.

       Najlepsi okazali się tym razem uczniowie z ełckiej Szkoły Podstawowej nr 5, którzy zajęli pierwsze dwa miejsca: I - przyznano uczennicy Weronice Dyszkiewicz, natomiast II miejsce - Janowi Piekarskiemu. Ostatnie miejsce, III, na podium przypadło uczennicy z SP nr 9 – Angelice Zapilaj.

       Napiętą nieco atmosferę konkursu uprzyjemnił słodki poczęstunek dla zaproszonych gości w przerwie między pisaniem testu, a oczekiwaniem na wyniki konkursu. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, tym, którzy tym razem nie mieli szczęścia zwyciężyć, przyznano dyplomy za udział.

       Konkurs zorganizowały panie: Iza Reja – Kupiec oraz Agnieszka Gilewska.


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku