Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenie!

       Dnia 10.03.2014 r. rozstrzygnięto MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA WYKONANIE GRY PLANSZOWEJ o tematyce związanej ze zdrowym trybem życia lub bezpiecznym zachowaniem się w czasie ferii zimowych bądź wakacji.
       Celem konkursu było propagowanie aktywnego stylu życia, wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych, wzmacnianie więzi rodzinnych i koleżeńskich oraz rozwijanie zdolności plastycznych.

                     Oto wyniki:

       I MIEJCE – TYMON GIEWIEL kl. 1a SP 5 „Wyścig po zdrowie” (206,5 pkt)
       II MIEJCE - EMILIA ROMANOWSKA kl. 4 SP 5 „Po nitce do kłębka.
                        W poszukiwaniu wakacyjnych przygód” (204,5 pkt)
       III MIEJCE - NATALIA KUKLO kl. 5a SP 9 „Cudowna zabawa „ (192,5 pkt)
       IV MIEJCE - JULITA LITWINIENKO kl. 4a SP 3 „Wyścig po zdrowie” (191,5 pkt)
       V MIEJCE - ALEKSANDRA KULBACKA kl. 5a SP 3 „Hej zdrowa przygoda” (163,5 pkt)
       VI MIEJCE - MARTYNA OKRASA kl. 4a SP 3 „Zdrowy tryb życia” (147 pkt)

              Uczniowie wyróżnieni dyplomem za udział:

       KAROLINA GRACZYK kl. 6b SP 9 (135 pkt)
       ALEKSANDRA ORCHOWSKA kl. 6a SP 9 „Kolorowy sport” (132 pkt)
       MAGDA DOMITRZ I OLA ŚLESZYŃSKA kl. 5a SP 9 „Wakacje” (123,5 pkt)
       FILIP DĄBKOWSKI kl. 1b SP 9 (92,5 pkt)
       PIOTR DĄBKOWSKI kl. 5b SP 9 „Droga do domu” (91 pkt)
       FILIP ZUBOWICZ kl. 4a SP 3 „Owakcję” (70 pkt)

              Prace oceniła komisja w składzie:

       p. Anna Rudzińska
       p. Katarzyna Sznejder
       p. Elżbieta Rafałowska
       p. Beata Pudlis
       p. Urszula Maksimowicz
       p. Agnieszka Sitko
       p. Agnieszka Karanowska

              uwzględniając kryteria:

-zgodność z formatem i tematem (0-5 pkt)
-włożona praca (ilość elementów, ciekawa technika, kolorystyka) (0-5 pkt)
-estetyka pracy (0-5 pkt)
-pomysłowość (skojarzenie gry ze zdrowym i bezpiecznym trybem życia) (0-5 pkt)
-czytelność (logiczny układ gry) (0-5 pkt)
-ogólna atrakcyjność gry (0-5 pkt)
max ilość punktów – 210

Wręczenie nagród na apelu o godz. 10.45 dnia 17.03.2014 r. (poniedziałek) w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku. W tym dniu wystawa prac (na parterze szkoły).

                                                                                    Organizator Beata Iwona Pudlis


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku