Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenie!

Międzyszkolny Konkurs
dla klas IV Matematyczny (X) i Polonistyczny (III)
„Łamigłówki bez klasówki”
16.05.14r. o godz. 12:00 w SP nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku


Cele konkursu:
- propagowanie nauki wśród uczniów szkoły podstawowej,
- popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych i polonistycznych wśród uczniów,
- motywowanie uzdolnionych uczniów do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami,
- diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrycia talentów .

                                                 Na konkurs serdecznie zapraszają organizatorki konkursu:

                                                                                                           Grażyna Barcińska
                                                                                                           Barbara Dardzińska
                                                                                                           Anna Lewoc
                                                                                                           Joanna ZgódkaREGULAMIN
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV ełckich szkół podstawowych.
2. Drużynę szkoły stanowi dwoje uczniów z każdego przedmiotu, którzy przychodzą
z opiekunem.
3. Opiekunowie drużyn zasiądą w komisji sędziowskiej konkursu.
4. Ustalenia komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
5. Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.

Zakres: treści programowe i nadprogramowe w kl. IV


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku