Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

                                                   Ełckie Afternoon tea

    16 stycznia 2014 roku odbył się pierwszy etap ełckiego, międzyszkolnego konkursu z wiedzy o historii i kulturze Wielkiej Brytanii :”Afternoon tea” zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 w Ełku. W konkursie wzięli licznie udział uczniowie nie tylko z ełckich szkół (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 5, SP nr 7 oraz SP nr 9), ale również z Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach oraz ze Szkoły Podstawowej w Bobrach. W sumie do pisania testu przystąpiło 26 uczestników z klas: IV – VI, którzy musieli wykazać się bardzo szczegółową wiedzą dotyczącą m.in.: hymnu czy herbu Wielkiej Brytanii.
    Konkurs rozpoczął się od powitania uczestników przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 mgra Andrzeja Zdanowskiego, a następnie uczniowie przystąpili do napisania testu, na co mieli godzinę.     Następnie komisja złożona z nauczycieli języka angielskiego z różnych szkół sprawdziła testy oraz ogłosiła wyniki.(Zdjęcia)
    Najlepsi okazali się:
I miejsce : Angelika Zapilaj z SP nr 9
II miejsce: Maja Piekarska z SP nr 5
III miejsce: Zuzanna Wujek z SP nr 2.
Konkurs zorganizowały panie: Iza Reja – Kupiec oraz Agnieszka Gilewska.


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku