Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie

3 GRUDNIA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w Szkole Podstawowej nr 9


3 grudnia w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Szczególnie tego dnia staraliśmy się okazywać szacunek ludziom chorym, niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, mających problemy z poruszaniem się i mówieniem.
Celem obchodów było ukazanie problematyki związanej z integracją w naszej szkole i promocja klas integracyjnych. Tego dnia uczniowie i nauczyciele otrzymali plakietki i ulotki dotyczące tego problemu.
Nasza szkoła jest przyjazna dla każdego ucznia. Umożliwia dzieciom niepełnosprawnym naukę i rozwój emocjonalno-intelektualny w gronie zdrowych rówieśników. Daje pełne możliwości nauczania i rozwoju fizycznego dzieci niepełnosprawnych. Obecnie mamy trzy klasy integracyjne kl. I a, IV a i VI a.
Klasy integracyjne to klasy liczebnościowo małe. Uczy się w nich od 15-20 uczniów. W czasie lekcji oprócz nauczyciela prowadzącego, znajduje się nauczyciel wspomagający, który pomaga dzieciom niepełnosprawnym, ale nie tylko. Dzieci zdrowe też zawsze mogą liczyć na jego pomoc.
Dzieci niepełnosprawne mają dostosowane programy nauczania do swoich możliwości i potrzeb psychofizycznych wynikających z niepełnosprawności, natomiast reszta klasy czyli dzieci zdrowe realizują normalny, pełny program nauczania, a dzieci bardzo zdolne mają zawyżone wymagania dla osiągnięcia lepszych efektów nauczania i wychowania. Jak widać do każdego ucznia jest indywidualne podejście ze strony dwóch nauczycieli.

Zachęcamy wszystkich do bycia tolerancyjnym wobec innych – zwłaszcza wobec niepełnosprawnych kolegów i koleżanek.
- W byciu dobrym przejawia się nasze człowieczeństwo!
- Powstrzymujmy swoje negatywne emocje wobec innych!
- Zapewniajmy poczucie bezpieczeństwa uczniom niepełnosprawnym!
- Szanujmy innych!
- Zauważajmy dobre strony w innym człowieku!
- Pomagajmy sobie nawzajem!
- Nie wyśmiewajmy innych – każdy jest ważny!

Inny od Ciebie – nie znaczy gorszy!


Dzień Osób Niepełnosprawnych w naszej szkole przygotowały panie wspomagające uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych: Agnieszka Karanowska, Joanna Kalisz i Urszula Godlewska.
zdjęcia


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku